Eén en dezelfde strategie voor G'oud

Een regionale samenwerking vormen is bijzonder, maar met ruim achttien organisaties één en dezelfde strategie maken is redelijk uniek. Middels een reeks impactsessies, begeleid door Sigra, is er een gezamenlijke strategie ontwikkeld voor het programma G'oud. Dit doen wij samen met alle betrokken partijen. Denk bijvoorbeeld aan de zorginstanties, gemeenten en de burger.

De drie zogeheten thematafels zijn in de eerste helft van 2022 bezig geweest met het concretiseren van de strategie. De thematafels zijn: ‘gezond blijven en zelfstandig wonen’, ‘goed herstel en het voorkomen van acute zorg’ en ‘leven met langdurige zorg.’

Thematafel ‘leven met langdurige zorg’ aan de slag

Eind mei zijn via de tafel ‘leven met langdurige zorg’ twaalf projecten voor 2022 goedgekeurd. Wij gaan daar in 2022 mee aan de slag. De projecten gaan onder meer over wonen, Wet zorg en dwang, sociale inbedding in de wijk en arbeidsmarkt.

Rol van Sigra

Sigra begeleidt de strategieontwikkeling en uitvoering. Daarnaast is Sigra een informerende, verbindende en signalerende schakel tussen de aangesloten organisaties en andere samenwerkingspartners in het programma. 

Meer informatie