Themagerichte boards

cBoards bestaat uit een assortiment aan ‘boards’. Een board is een multidisciplinair patiëntendossier dat zich richt rondom een bepaald zorgthema. Voorbeeld van thematische boards uit de cBoards bibliotheek zijn: ouderenzorg, valpreventie, wondzorg, medicatiebeoordeling, hartfalen, COPD of COVID-19.

Een board maakt medische gegevens inzichtelijk en biedt communicatietools zoals een chatfunctie en beeldbellen. Ook bevat het board mogelijkheden voor telemonitoring.

In een board worden alleen voor het thema relevante medische gegevens gedeeld. Ook worden alleen relevante personen bij het board betrokken. Deze thematische opzet garandeert bescherming van de privacy en maakt de samenwerking tussen de verschillende disciplines overzichtelijk en efficiënt.  

Het ouderenzorg board

Het ouderenzorg board richt zich op het faciliteren van multidisciplinaire samenwerking rondom kwetsbare ouderen. De inzet van het ouderenboard volgt de beleidslijnen van het programma Beter Oud en richt zich inhoudelijk op:

  • kwetsbaarheid detecteren
  • uitvoeren medicatiebeoordeling
  • unalyseren valrisico’s
  • samenwerken met onder andere verpleegkundig specialist, casemanager en specialist ouderengeneeskunde in de wijk
  • op afstand aanvragen van geriatrisch consult
  • bespreken en opstellen van advance care planning (ACP)

 

Projectaanpak ouderenzorg

cBoards is ontwikkeld door Caresharing en kwam als best passende applicatie naar voren na evaluatie van vier pilots. In deze pilots werden twee samenwerkingstools getest onder begeleiding van Sigra in de zorgregio Amsterdam. De pilots liepen van februari 2019 tot 2020.

De projectleiding van Virtual Ward (Berend Buys Ballot) leidt het implementatieteam cBoards ouderenzorg. Dit team bestaat uit een afvaardiging vanuit de AHa (ROHA), VVT (Cordaan), ELAA (programma Beter Oud in Amsterdam), Sigra en Caresharing. Caresharing is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van het project.

De formele opdrachtgever voor de implementatie en evaluatie van het ouderenzorgproject is de stuurgroep Virtual Ward. Hierin hebben het OLVG, Cordaan, de AHa, Sigra, gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis zitting.

Aansluiten op cBoards

De stadsbrede implementatie van integrale ouderenzorg en daaraan gekoppeld de ingebruikname van cBoards en haar ouderenzorg board, vindt plaats op huisartsen-wijkgroepniveau. Lees in de brochure Ouderenzorg Amsterdam cBoards meer over het proces van aansluiten op cBoards.

Wil je met je praktijk, apotheek of wijkteam meedoen aan dit wijkgroepgerichte ouderenzorgproject waarin je gebruik gaat maken van cBoards, meld je dan aan bij je wijkgroepcoördinator of stuur een e-mail naar het implementatieteam via mvdleij@sigra.nl.

Meer weten?

Voor vragen kun je terecht bij:

Amsterdam Netwerkzorg Ouderen

Meer informatie