Samen werken aan samenwerken

In de regio NHN is een nog grotere zorgkloof van dubbele vergrijzing en ontgroening dan in de rest van Nederland. De inzet van deze transitiemiddelen had als doel dit grote probleem aan te pakken, gericht op knelpunten die je niet als organisatie alleen kunt oplossen. Maar hoe zet je 1,7 miljoen euro per jaar zo goed mogelijk in voor de hele regio? Zeker in de regionale context waar meer dan 20 zorg- en welzijnsorganisaties, van heel klein tot heel groot, actief zijn. We illustreren dit aan de hand van uitgelichte projecten in dit online magazine.

Projecten om trots op te zijn

Voor de samenwerkingen uit de transitiemiddelen zijn diverse projectleiders actief aan het werk. In alle projecten zit een wereld van ambities, drijfveren en resultaten waar Noord-Holland Noord trots op mag zijn. Lees bijvoorbeeld op bladzijde vijf over het project WelSlagen. Een innovatieve oplossing, geïntroduceerd door de Gemeente Den Helder, waar we mensen met een bijstandsuitkering helpen aan een betaalde leerwerkbaan in de zorg. Meer weten over technologie? Op bladzijde 18 lees je hoe we beschikbare technologie inzetten voor werkdrukvermindering. Zo biedt eTRS apotheken, thuiszorg en wijkverpleegkundigen een digitale omgeving om te communiceren en samen te werken. 

Blik vooruit

We hebben de afgelopen jaren veel bereikt en we hebben een stevige basis neergelegd voor een krachtige strategische samenwerking in de regio Noord-Holland Noord. Daar gaan we meer verder. De zorgkantoren hebben besloten om de succesvolle inzet van de door het Ministerie van VWS beschikbaar gestelde transitiemiddelen te continueren. Dit keer vanuit eigen middelen door een korting op de budgetten van de regionale Wet langdurige zorgaanbieders (WLZ-aanbieders). Dit zijn nieuwe en eigen middelen van de Verpleeg-en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Lees daar meer over op bladzijde 29 in het online magazine 'Regionale koers transitiemiddelen Noord-Holland Noord'

Meer informatie