Passende zorg en ondersteuning

Na een zorgvuldig traject hebben organisaties uit de verstandelijke gezondheidszorg (VG), geestelijke gezondheidszorg (GGZ), het sociaal domein en Zorgkantoor Zilveren Kruis de handen ineengeslagen om de passende zorg en ondersteuning voor volwassenen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) te verbeteren. Zo'n 13 tot 15% van de Nederlandse bevolking heeft een LVB. Veelal lopen zij tegen het probleem aan dat je een LVB niet ziet. Het kan je buurman- of vrouw zijn die zich probeert te redden in de maatschappij, maar soms tegen een muur aan loopt. Coördinatie, kennis delen en beter samenwerken over alle domeinen heen kan ervoor zorgen dat de zorg en ondersteuning voor deze groep verbetert. 

Door ondertekening van het 'Convenant LVB-netwerk 18+ Kennemerland' verbinden de organisaties zich en aan de afspraak om de zorg en ondersteuning te verbeteren. Tijdens de kick-off sprak stuurgroepvoorzitter Desiree Sollewijn Gelpke woorden van dank aan de projectorganisatie en spoorde zij haar collega-bestuurders aan om nu vol aan de slag te gaan met het netwerk. 

Voorzitter

Kwartiermaker Dennis van der Voort stelde SIG-bestuurder Jan Kroft voor als voorzitter van het netwerk. Als bevlogen, ervaren en zichtbare pleitbezorger voor de doelgroep gaat Jan aan de slag om het netwerk verder vorm te geven. In zijn lezing ging hij uitgebreid in op de problematiek waar mensen met een LVB tegenaan lopen en vooral op de noodzaak tot samenwerking over de domeinen heen. Precies daarom is het netwerk gestart. Jan wordt daarbij ondersteund door coordinator Nathan van den Hoogeband van Sigra. 

Tijdens de aansluitende netwerkbijeenkomst werden door bestuurders en betrokken zorgprofessionals direct de nodige verbindingen gelegd om snel aan de slag te kunnen. 

Kijk hier voor meer informatie over het LVB-netwerk Kennemerland.  

 

Convenant LVB-netwerk 18plus Kennemerland

Meer informatie