Leden gaan met grote meerderheid (99%) akkoord met het fusieproces en de nieuwe conceptstatuten

Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van Sigra en samen Voor Betere Zorg eind november stemden  de leden in met het fusieproces en voor de nieuwe conceptstatuten. Dat geeft het bestuur en directie het de steun om de integratie volgens plan verder uit te voeren.

Meerwaarde van de integratie
De meerwaarde van de integratie biedt kansen zoals: het creëren van meer synergie tussen de regio’s, het bundelen van kennis en meer gefocuste overlegvormen. Knelpunten als overlappende werkgebieden, versnipperde dienstverlening en financiering en door beperkte omvang de kwetsbaarheid van samen Voor Betere zorg worden door de integratie opgelost.

Daarbij zit de meerwaarde enerzijds in het aanbieden van extra diensten via het bovenregionale aanbod (arbeidsmarkt & onderwijs, privacy & informatieveiligheid en innovatie) en anderzijds door de versterking en verdieping van het regionale aanbod. Deze verdieping bereiken we door het bundelen van expertise uit beide organisaties en delen van kennis en ervaringen (‘best-practices’). 
Met elkaar kunnen we de inhoudelijke ambities en resultaten versterken, kosten-effectiever en efficiënter werken en een extra professionaliseringsslag maken. Dit komt ten goede aan de inwoners en zorg- en welzijnsprofessionals van Noord-Holland. De fusies van de verenigingen en de stichtingen bereiden we parallel voor en worden op hetzelfde moment geformaliseerd. De beoogde fusiedatum is 1 juli 2022.

De vereniging Sigra (123 leden) en de vereniging samen Voor Betere Zorg (33 leden) gaan integreren. Dit betekent concreet dat de huidige lidorganisaties van Sigra en samen Voor Betere Zorg onderdeel gaan uitmaken van één gezamenlijke vereniging met vijf regio’s . Deze vereniging heeft als doel het bevorderen en faciliteren van vijf regionale samenwerkingsagenda’s en de samenhang in zorg, welzijn en ondersteuning in Noord-Holland.