Aandacht voor het versnelde traject voor praktijkopleiders en studentbegeleiders

We vragen met het oog op ‘anders’, skills- en taakgericht werken deze keer bijzondere aandacht voor de inzet van mbo certificaten en met name voor het versnelde traject voor praktijkopleiders/ studentbegeleiders (ook gericht op het begeleiden van studenten Helpende (plus)).  Deze trajecten zijn uitkomsten van het flexibiliseren van het onderwijs. Daardoor kunnen (potentiële) medewerkers snel en officieel gekwalificeerd inzetbaar zijn op verschillende aandachtsgebieden. Dat biedt de mogelijkheid om daarna door te leren voor een volledig diploma. We richten ons komend jaar op het afronden, het verbreden en verdiepen van initiatieven rondom ‘anders’ opleiden.

Meer stageplekken realiseren voor toekomstige doktersassistenten

Daarnaast maken we ook weer ruimte voor iets nieuws. We vragen dit jaar ook bijzondere aandacht voor het opleiden van doktersassistenten. Ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt kunnen niet alle geïnteresseerde studenten op de opleiding geplaatst worden. Dit jaar konden 80 kandidaten niet starten met de opleiding als gevolg van een tekort aan stageplaatsen. Het beeld is dat er meer mogelijkheden zijn, dan nu benut worden.

We gaan in de regio onderzoeken of en hoe we meer stageplekken kunnen realiseren. Bijvoorbeeld dat studenten de Specialisten Ouderengeneeskunde ondersteunen of dat studenten op meerdere plekken bij huisartsen(post) stage lopen. Mogelijk is er een aangepaste invulling nodig van het onderwijs. Het Nova college heeft aangegeven hierover in gesprek te willen gaan en daarbij de stagebieder te willen ontlasten rond het examineren in de praktijk. We komen in het eerste kwartaal van 2023 in verschillende overleggen op dit thema terug.   

Wil je meer weten neem dan contact op met Wilma Jansen, senior beleidsmedewerker Sigra, begeleider van dit project.

Meer informatie