Kom en laat je informeren

Binnen de jeugdzorg hebben Levvel en IHUB al langer de ambitie om een regionale/ provinciale flexpool in te richten, met als doel om de kwaliteit van de inzet van PNIL te verbeteren en de kosten te verlagen.

Geïnspireerd door het initiatief van FAIR Brabant (www.fair-brabant.nl) en FAIR Utrecht (www.fair-utrecht.nl) wordt FAIR Noord-Holland opgericht. Na afstemming met Sigra en de regio’s Kennemerland, Noord-Holland Noord en Thuis voor Noordje, hebben zorgaanbieders iHUB en Levvel aangegeven bereid te zijn om een coöperatie op te richten als organisatievorm voor de regionale flexpool, waarna anderen kunnen aansluiten. Aanbieders GGZ-NHN, Kenter en Parlan zijn voornemens om als aspirant leden in te stappen in deze coöperatie.

Gerry Remmers is als tijdelijk programmamanager FAIR Noord-Holland aangesteld. Zij was ook betrokken bij de totstandkoming van FAIR (Brabant en Utrecht). 

Omdat meer zorgaanbieders in de provincie Noord-Holland interesse hebben getoond in het FAIR-concept en er ook een bepaald volume aan vraag naar ZZP’ers nodig is om dit initiatief te laten slagen, bespreken zij het concept en de plannen graag breder dan alleen de jeugdzorg-organisaties.

Op 12 april a.s. organiseren zij een bijeenkomst over FAIR Noord-Holland, waarin zij zorgorganisaties (Jeugdzorg, VVT, GHZ, Ziekenhuizen/ revalidatie en GGZ) uit de provincie Noord-Holland informeren over het initiatief en verkennen of zij zich hierbij mogelijk willen aansluiten. De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders en HR-directeuren/ managers van aanbieders in de gezondheidszorg provincie Noord-Holland.

Ter informatie, zie onderstaande link, die bij de aanvang in Brabant-Zuid Oost, is opgenomen:

https://www.youtube.com/watch?v=1f6bbGZiQYc

Datum :              vrijdag 12 april 2024

Tijdstip :           10.00 – 12.00 uur. Voor aansluitende lunch wordt gezorgd.

Locatie :           Cultuur Koepel Heiloo, Kennemerstraatweg 464 te Heiloo

Programma

  • Korte impressie 
  • Voorwaarden voor aansluiting
  • Beantwoorden van vragen

 

Aanmelding en meer informatie

Meld je uiterlijk 7 april aan (maximaal 2 personen per organisatie) via een mail naar: fairnoordholland@ihub.nu. Geef gelijk door of je na de bijeenkomst wilt mee lunchen.