Mijn rol bij Team Sigra

Binnen het programma Welzijn en Zorg ben ik netwerkcoördinator van het Stroke Netwerk Groot Amsterdam. Een netwerk waarin onder andere ziekenhuizen, revalidatieklinieken, verpleeg- en verzorg- en thuiszorginstellingen en huisartsen met elkaar verbonden zijn rondom de patiënt met een CVA in Groot Amsterdam. Daarnaast werk ik in het team Innovatielab aan verschillende innovatieve projecten waarbij we verschillende stakeholders zoals gemeentes, hogescholen, universiteiten, ondernemers, zorgverzekeraars, onderzoekers en zorginstellingen, aan elkaar verbinden om de innovatie een stap verder te krijgen.

Ik ben trots op

Ik ben trots op mijn positieve insteek waardoor ik vaak kansen zie zowel in privésfeer als op mijn werk. Met mijn enthousiasme en toch kritische blik krijg ik veel voor elkaar en zet anderen in beweging.

Samenwerken betekent voor mij

Ik krijg energie van het verbinden van mensen die verschillende perspectieven hebben. Het helpen met het vinden van dezelfde ambitie, een positieve insteek en goed luisteren zijn hiervoor belangrijke instrumenten die ik hiervoor inzet.

Mijn motto

'Alone we can do so little; together we can do so much.' - Helen Keller