Groei van de Stad

Amsterdam blijft groeien. De stad bouwt om tegemoet te komen aan de grote vraag naar woningen. Maar met alleen woningen bouw je geen leefbare en complete stad. Hiervoor zijn randvoorwaarden nodig, zoals uiteenlopende voorzieningen en nieuwe vormen van wonen, zorg en welzijn. Gezien de hoeveelheid aan betrokkenen organisaties en ontwikkelingen, is het belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over de groei en ontwikkeling van de stad. Om ontwikkelingen in samenhang te zien, is een Stedelijke Denktank opgericht.

Stedelijke Denktank

SIGRA verbindt hierin zorg- en welzijnsorganisaties, de gemeente en andere relevante stakeholders in de stad, zoals Cliëntenbelang Amsterdam, de Federatie van Corporaties (AFWC) en Zilveren Kruis. Doel is integrale kennisdeling rond de opgave van groei en ontwikkeling van de stad en bespreking van de knelpunten.  

Resultaat

- Referentienormen Maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen
De referentienormen zijn een ruimtelijke vertaling van beleid en bieden handvatten voor ruimtereserveringen in gebiedsontwikkeling.