Voor wie?

We organiseren deze conferentie voor Sigra-leden, gemeente Amsterdam en andere samenwerkingspartners van Sigra op het gebied van diversiteit en inclusie. De conferentie is interessant voor iedereen die zich bezighoudt of affiniteit heeft met diversiteit en inclusie (zorg- en welzijnsprofessionals, directie, management, teamcoaches, staf-, HR- en beleidsmedewerkers, cliëntenraden en zorgstudenten). 

Programma

Vanaf 14.00 ben je van harte welkom

14.30 - 15.35 Plenair programma
Tijdens de plenaire sessie neemt dagvoorzitter Fadoua Alaoui, een ervaren moderator op het gebied van diversiteit & inclusie, ons mee in het thema en de volgende onderdelen:  

 • Welkomstwoord door Saskia Schalkwijk, directeur-bestuurder van Sigra. 
 • Drs. Roshnie Kolste, projectleider discriminatie bij Pharos, deelt onderzoek naar ervaren discriminatie in de zorg- en hulpverlening en deelt aanbevelingen wat organisaties kunnen doen om dit tegen te gaan.
 • Twee panelgesprekken over cultuursensitief werken en de aandacht voor en het aanpakken van ongewenst gedrag op de werkvloer, met experts en ervaringsdeskundigen uit de regio. Met o.a.:
  • Hui-Hui Pan, bestuurslid van het Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam en oprichter Pan Asian Collective; 
  • Simone Goosen, campagneleider Tolken in de zorg, alstublieft
  • Ahssen Haroon, strategie-adviseur Amsterdam UMC en initiatiefnemer podcastserie 'Wij samen' 
  • Hanife Güzel, projectcoördinator Sensa Zorg en coördinator Instituut Culturele Zorg; 
  • Sarah Elbadr-Boers, kwartiermaker van Amsterdam Divers & Inclusief en beleidsmedewerker bij SER, Diversiteit in Bedrijf. 
    

15.35 - 15.45 Pauze

15.45 - 16.45 Vier breakoutsessies: je geeft je voorkeur op via het aanmeldformulier

Breakoutsessie 1: Hoe maak je ongewenst gedrag bespreekbaar en wat kun je eraan doen?
Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) neemt ons mee in het werk en het belang van een meldpunt. Middels een casus gaan zij dieper in op verschillende vormen van alledaags racisme en discriminatie en lichten zij de geleerde lessen uit de praktijk toe.
Amsterdam UMC licht toe wat organisaties kunnen doen door een demonstratie te geven van de ontwikkelde applicatie #zouikwatzeggen, gelanceerd in 2021. Hiermee wil Amsterdam UMC grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken en praktische tools en tips meegeven waardoor studenten verpleegkunde, waar de applicatie zich nu nog op richt, zich (meer) empowered voelen. De applicatie wordt uitgebreid voor alle medewerkers van Amsterdam UMC.

Sprekers: MDRA: Riki Kooyman, Marije Esselink, Sarah Teppema (Consulent discriminatiezaken). Amsterdam UMC: Gepke Joosten (stafadviseur zorg divisie OK), Noor Rouw (stafadviseur en projectleider) en Jeanet Steenbruggen (verpleegkundig directeur).

Breakoutsessie 2: Live demonstraties van ontwikkelde toolboxen diversiteit en discriminatie
Zorgorganisatie Cordaan biedt op verschillende manieren aandacht aan diversiteit en inclusie. In deze breakoutsessie krijgen deelnemers een interactieve demonstratie te zien van de ontwikkelde ‘Diversiteitskoffer’ en wordt er toegelicht hoe de (spel)elementen en tools ingezet kunnen worden door bijvoorbeeld de diversiteitnetwerken, zorgteams en lijnmanagers.
In het tweede gedeelte vertelt de afdeling Diversiteit van de gemeente Amsterdam over de Toolkit discriminatie. Deze biedt praktische tools en aanbevelingen om discriminatie in de eigen organisatie aan te pakken.

Sprekers: Fenne Verhoeven (manager Kleurrijk Ontzorgen bij Cordaan) en Chevaly Main - Riebeek (senior projectleider anti-discriminatie).

Breakoutsessie 3: Workshop Cultuursensitief werken in de zorg
Zorg- en hulpverlening aan cliënten/patiënten met verschillende culturele achtergronden vereist inzicht in die culturen. Hoe beter je kennis, des te beter je kan inspelen op de behoeften, wensen, verwachtingen en je eigen zelfreflectie- en bewustzijn. In de workshop, gegeven door Instituut Culturele Zorg, gaan deelnemers in een leuke en spelende wijze aan de slag met het bordspel 'Transcultureel Traject' om zowel kennis te vergroten over verschillende culturen als bewustwording over het eigen handelen. Deze workshop richt zich op zorg- en welzijnsmedewerkers. Wanneer er ruimte is, zijn ook ander belangstellenden welkom. 

Trainers: Instituut Culturele Zorg en Sensa Zorg.

Breakoutsessie 4: Diversiteitsbeleid en inclusief leiderschap
Wil je graag weten wat de gemeente Amsterdam onderneemt om een diverser medewerkersbestand te bereiken en een inclusieve werkomgeving te bevorderen? Het programmateam Inclusie en Diversiteit van de gemeente Amsterdam neemt ons mee in de uitvoering van de bestuursopdracht. 
In het tweede gedeelte vertellen de aanjagers van diversiteit en inclusie binnen HVO-Querido hoe een visievorming tot stand is gekomen en hoe de organisatie zich inzet voor meer diversiteit en inclusief leiderschap. HVO-Querido gaat voor een krachtig D&I-beleid als randvoorwaarde voor het bieden van goede zorg. Echter, is het vormgeven van een visie niet eenvoudig. De sessie biedt ruimte aan deelnemers om over uitdagingen en inspirerende werkwijzen uit te wisselen.

Sprekers: Gemeente Amsterdam afdeling Inclusie & Diversiteit (onderdeel van Directie Personeel en Organisatie): Janelle Sallons en Marion Rustenberg. HVO-Querido: Nina Guillerme (specialist diversiteit & inclusie), Saphire Deira (teammanager zorg) en Annet Kunz (directeur hrm. 

16.45 - 17.00 Plenaire afsluiting
Met voormalig stadsdichter Amsterdam Gershwin Bonevacia.  
Wrap-up door Fadoua Alaoui. 

17.00 - 17:30 Napraten
Met een drankje en happen (vegetarisch en halal).

Luistertip: podcast 'Wij samen'
De podcastserie 'Wij samen' zijn zes korte afleveringen over blinde vlekken, in- en uitsluiting, discriminatie en racisme in Amsterdam UMC. Luister mee op Spotify en hoor de persoonlijke verhalen van de Amsterdam-UMC-ers.

Contact

Neem bij vragen of voor meer informatie contact op met Sanne Janssen van Sigra sjanssen@sigra.nl, of naar Hafsa Ismail van de gemeente Amsterdam, h.ismail@amsterdam.nl.

Aanmelden 

De aanmeldlijst is gesloten. Wil je je nog aanmelden stuur dan een mail naar sjanssen@sigra.nl.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze conferentie.

Aanmeldformulier

Meer informatie