Aanmelden

Ik neem deel aan de bijeenkomst van het netwerk digitaal vaardig op donderdag 3 november 2022 van 13.00 -15.00 uur
Plaats mij op de verzendlijst om geïnformeerd te worden over deze en volgende bijeenkomsten

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt, dit vind je terug in onze privacyverklaring

Ik heb kennisgenomen van de privacyverklaring en ga akkoord met de verwerking van mijn persoonsgegevens.