Programma

Het behoud van personeel in de zorg- en welzijnssector is essentieel voor het leveren van goede zorg en het behouden van kwaliteit. Tijdens deze bijeenkomst krijg je de nodige dosis inspiratie en informatie over behoud en hoe je hier concreet mee aan de slag kunt gaan. Daarnaast is er ruimte voor interactie en kun je kennis uitwisselen met collega-organisaties. Vier met ons mee en laat je inspireren om aan de slag te gaan met behoud!


14.00  Welkom  en terugblik
Terugblik op 1 jaar actieprogramma. Wat zijn de geleerde lessen van de actieleernetwerken onboarding, behoud en magneet?

14.15  De zorgprofessional snakt naar adem, zorg voor meer zuurstof!

Marc Spoek (senior adviseur gezond werken bij IZZ)
De zorgprofessional snakt naar adem, zorg voor meer zuurstof! Uit diverse onderzoeken blijkt dat drie factoren het meest bijdragen aan de bevlogenheid van (jonge) zorgprofessionals: de relatie met leidinggevende, samenwerking in het team en autonomie en zeggenschap. Niets nieuws zou je zeggen. Maar hoe komt het toch dat het zorgorganisaties niet lukt hierin echt verbetering te brengen? Een aantrekkelijke werkgever te zijn die (jonge) medewerkers weet te behouden? Marc Spoek, zal aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden en onderzoeken ingaan op hoe je als organisatie, leidinggevende en HR ervoor kunt zorgen dat medewerkers weer ruimte voelen en zuurstof krijgen.

15.00  Positie verpleegkundigen versterken, hoe doe je dat? Het Magnet gedachtegoed bij Reade.

Brenda Fibicher (manager kliniek bij Reade)
Bij Reade is de afgelopen jaren hard gewerkt aan het verbeteren van de positie van de verpleegkundigen. Meer regie over de loopbaan, meer zeggenschap in de organisatie en meer ruimte voor professionele ontwikkeling. Maar hoe kreeg Reade dit voor elkaar? Het Magnet gedachtegoed vormde de basis voor de visie van Reade op verpleegkundig leiderschap en de plannen die daaruit voortvloeiden. Brenda zal vertellen over de reis die Reade is gestart en ingaan op de ervaringen van professionals.

15.30  Pauze

15.45  Shared governance = zorgmedewerkers een stem geven

Cilleke van der Velde beleidsmedewerker Shared Governance & Excellente Zorg bij Icare en Jenny Bouma, Casemanager dementie en voorzitter Shared Governance groep Passende Zorg.
Organiseer zeggenschap op de plek waar het werk wordt gedaan: de dagelijkse praktijk. Geef de zorgexperts een stem! Cilleke van der Velde stelt het heel helder. Ze is ervan overtuigd dat besluiten dan rijker, leuker en beter toepasbaar worden. ‘De kloof tussen beleid en praktijk wordt kleiner. Want de zorgmedewerkers staan het dichtst bij de bewoners/cliënten, zij zijn de experts op zorginhoudelijk gebied.’ Hoe organiseert haar organisatie deze gedeelde besluitvorming?

16.15  Samen aan de slag voor verpleegkundige versterking en behoud
Annamarike Seller-Boersma (Senior adviseur HR/promovendus Amsterdam UMC en Programmaleider Landelijk Actieplan Zeggenschap) & Imre den Breejen (Verpleegkundig directeur Amsterdam UMC)
Imre den Breejen en Annamarike Seller vertellen ieder vanuit eigen perspectief op welke wijze zij samen aan de slag zijn voor verpleegkundige versterking en behoud. Imre vanuit het management en dagelijkse praktijk perspectief van Amsterdam UMC en zijn ervaringen in het actieleernetwerk magneet. Annamarike vanuit onderzoeks/ literatuur perspectief als het gaat om behoud en vanuit actieperspectief vanuit het Landelijk Actieplan Zeggenschap.

16.45  Afsluiting

17.00  Napraten met een drankje aan de bar van het restaurant

18.00  Einde bijeenkomst
 

Aanmelden