Centraal thema

De conferentie, exclusief voor bestuurders van Sigra-leden, richtte zich op de vertaling van het Integraal Zorgakkoord (IZA) naar het regionale zorg- en welzijnslandschap. De nadruk lag op thema’s als regionale samenwerking, leiderschap en de impact van landelijke akkoorden op interne organisaties, met als doel om zorg en welzijn toekomstbestendig, toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen in Noord-Holland.

Veranderingsmanagement en leiderschap door Joris Mencke


Joris Mencke, corporate comedian en keynote spreker, bracht een frisse kijk op verandermanagement en leiderschap. Hij benadrukte het belang van direct leidinggevenden in het vormen van positieve ervaringen voor medewerkers en het succesvol begeleiden van verandertrajecten. Joris adviseerde: 


"Hoe concreter, hoe beter," 

 

Dit advies benadrukt het belang van heldere en specifieke communicatie over veranderingen, met name hoe deze veranderingen de dagelijkse werkzaamheden van zorg- en welzijnsprofessionals beïnvloeden. Door concreet te zijn, kunnen leidinggevenden een vlottere overgang naar nieuwe werkwijzen bevorderen.

Daarnaast had Joris het over de rol van leidinggevenden bij het formuleren van een gezamenlijke ambitie, waarin alle medewerkers zich kunnen vinden. Het gevoel 'we helpen elkaar, want gezamenlijk worden we daar op afgerekend, dit doel is van ons samen', verhoogt de betrokkenheid van medewerkers en versterkt ook de impact van veranderprocessen binnen de organisatie. 

Joris.jpg

 

Het vernieuwde Sigra jaarplan 2024

Saskia Schalkwijk, directeur van Sigra, presenteerde het vernieuwde Jaarplan 2024. Zij belichtte vijf projecten, één voor elke Sigra-regio, en onderstreepte onze gezamenlijke ambitie om zorg en welzijn toegankelijk en betaalbaar te houden. De leden ontvingen het jaarplan met applaus en keurden het unaniem goed. Deze stap bevestigt het commitment van de leden aan onze gezamenlijke ambitieuze plannen. 
 

Belangrijke besluiten en de toekomst

Ook is de eerste stap naar een vernieuwde contributiesystematiek per 2025 genomen. Dit wordt het komende kwartaal in alle regiobesturen uitgebreid op de agenda gezet en besproken.

 Op naar een impactvol 2024! 

Saskia Schalkwijk

Blijf geïnformeerd

Lees het Sigra jaarplan 2024 hier.  We lichten het jaarplan extra toe in onze nieuwsbrief van januari 2024. Nog geen abonnee? Meld je aan op sigra.nl/nieuwsbrieven, scroll naar beneden, vul je e-mailadres in en blijf op de hoogte van alle Sigra-ontwikkelingen."
 

cover jaarplan