Inhoud

De volgende onderdelen komen hieronder aan bod: 
 

 • De modules van Berichtendienst Zorgmail
 • Voldoen aan de veilige norm NTA7516
 • Inloggen met Passage ID
 • Aanmelden en tarieven
 • Installatie en ondersteuning

De modules van Berichtendienst Zorgmail

Berichtendienst zorgmail is beschikbaar in de volgende modules: Secure e-mail, Edifact berichtendienst, Lab4apo, Send Message en Chat. Neem voor vragen over een van deze modules contact op met het service management op +31 (0)20-512 88 50 of via servicemanagement@sigra.nl

 • Secure e-mail

Secure e-mail is een e-mailprogramma waarmee zorgverleners teksten en bestanden veilig kunnen versturen. Secure e-mail heeft dezelfde functionaliteiten als een normaal e-mailprogramma, met als verschil dat de e-mail berichten veilig worden verstuurd. Deze e-mail oplossing voldoet aan de veilige norm NTA 7516.

 • Veilig mailen met patiënten

Met Secure e-mail kunnen zorgverleners ook met patiënten veilige e-mails uitwisselen. De correspondentie vindt dan plaats via de beveiligde Zorgmail Viewer. De ontvanger kan de mail hier lezen en veilig beantwoorden en eventueel ook veilig doorsturen.

 • Veilig mailen vanuit het eigen maildomein: Safe Relay

Met Safe Relay kan een zorgorganisatie de eigen mailserver koppelen aan de Secure e-mailomgeving van Zorgmail. Hierdoor kunnen zorgverleners ook met het e-mailadres dat ze van de organisatie gebruiken (naam@zorgorganisatie.nl), veilig mailen.

 • Edifact Berichtendienst

Met Edifact Berichten dienst kan gestructureerde informatie worden verstuurd. Bijvoorbeeld laboratoriumuitslag, radiologieverslag, specialistenbrief, waarneembericht en retourrecept. De inhoud van deze berichten wordt automatisch ingelezen in het informatiesysteem van de ontvanger en gekoppeld aan het juiste dossier. Deze dienst werkt alleen in combinatie met bepaalde gekoppelde informatiesystemen.

 • Lab4Apo

Lab4Apo is een extra module van Berichtendienst Zorgmail speciaal voor apothekers. Apothekers kunnen hiermee zien  wat de vastgestelde laboratoriumwaarde van een patiënt is. Het gaat om laboratoriumuitslagen die verstuurd zijn aan eerstelijns zorgverleners, zoals de huisarts. Afhankelijk van het systeem dat je gebruikt, komen de labwaarden direct in het Apotheek Informatie Systeem of kun je de informatie bekijken met de Lab4Apo Viewer.

 • Zorgmail Send Message en Zorgmail Chat

Zorgorganisaties die niet gekoppeld zijn aan het veilige informatiesysteem kunnen ook EDIFACT berichten versturen via ZorgMail Send Message. Met ZorgMail Chat kunnen zorgprofessionals onderling privacygevoelige gezondheidsinformatie snel en veilig uitwisselen via chat en tevens exporteren naar het eigen computersysteem

Voldoen aan de veilige norm NTA7516

Zorg- en welzijnsprofessionals die persoonlijke gezondheidsinformatie uitwisselen, moeten voldoen aan de NTA 7516 regelgeving. Deze norm beschrijft hoe er veilig en in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gemaild kan worden. NTA 7516 biedt zorg- en welzijnsorganisaties een overzicht van de organisatorische en technische maatregelen die ze moeten nemen om veilig te kunnen e-mailen en chatten.

Meer informatie over NTA 7516

Enovation Platform

In het Enovation Platform vind je alles wat je nodig hebt om toegang te krijgen tot de producten van Enovation..

Aanmelden en tarieven Berichtendienst Zorgmail

Aanmelden voor Berichtendienst Zorgmail kan via de aanmeldwizard. Na het invullen van de AGB-code (voor paramedisch, huisarts of apotheek) verschijnen de tarieven. Als de AGB-code niet wordt herkend, word je doorverwezen naar het contactformulier. Het Sigra Service Management neemt dan contact op.

Andere zorgverleners zoals verpleging, verzorging, thuiszorg, ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en welzijnsorganisaties, kunnen direct contact opnemen met Sigra Service Management via +31(0)20-512 8850 of servicemanagement@sigra.nl.

Installatie en ondersteuning

 

 • Voor het wijzigen van gegevens, het afmelden en aanmelden van medewerkers, het aanvragen van herinstallatie en beëindiging abonnement gebruik je dit formulier.
 • Voor het maken van een afspraak van algemene ondersteuning, Zorgmail instellen, en koppeling met Outlook, maak je online een afspraak met Zorgmail Support
 • Voor technische vragen over Zorgmail, bijvoorbeeld over je account, wachtwoord en Edifactberichten, neem je contact op met de servicedesk van Enovation: +31(0)88 8 366 399.
 • Heb je vragen over de facturering van je abonnement of is er sprake van een praktijkovername? Of wil je uitleg over wat Berichtendienst Zorgmail kan betekenen voor de organisatie? Neem dan contact op met de Abonnementenadministratie van Sigra: +31 (0)20-512 8850

Meer informatie