Actueel

Agenda

26-09-17 Zorgpact, een jaar verder
In juni 2016 hebben wethouders, bestuurders van onderwijsinstellingen en van zorg- en welzijnsorganisaties gezamenlijk het Zorgpact Groot Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord gesloten. Dit pact heeft er toe bijgedragen dat de samenwerking tussen deze drie partijen nauwer is...
26-09-17 Mini-symposium (niet-)natuurlijk overlijden
Het mini-symposium gaat over '(niet-)natuurlijk overlijden: het medische en juridische perspectief en het belang van samenwerking'. De SIGRA Commissie Convenant biedt u vanuit verschillende perspectieven inzichten over hoe de samenwerkingspartners met een (niet-)natuurlijk overlijden te maken...
28-09-17 Lerend netwerk SPP
SIGRA is in het voorjaar van 2017 gestart met een Lerend Netwerk Strategische Personeelsplanning (SPP) op. Tijdens vijf bijeenkomsten wordt kennis & ervaring rondom SPP gedeeld en inspiratie opgedaan. Het lerend netwerk is bedoeld voor medewerkers (bij voorkeur SIGRA-leden) die rondom SPP...
03-10-17 Lancering Opleidingshuis
Lancering Opleidingshuis op online loopbaanplatform Het Opleidingshuis gaat op 3 oktober live en u kunt erbij zijn door u via onderstaande button aan te melden. Het Opleidingshuis is een online opleidingstool op het loopbaanplatform ‘Zorg Werkt Zeker’ en voorziet in de behoefte om gezamenlijk...
05-10-17 Conferentie ‘Met aandacht positief aan het werk’
Zorgmedewerkers zorgen graag voor anderen maar vergeten vaak om goed voor zichzelf te zorgen. In de workshops worden zij zich bewust van hoe zij omgaan met lastige werkomstandigheden zoals werkdruk en hoe zij kunnen kiezen om hier vanuit een positieve benadering regie op te nemen. Inschrijven kan...
05-10-17 Werkconferentie rondom Zorg- en welzijnsvernieuwing
Op donderdag 5 oktober organiseert het SIGRA-bestuur een vervolg op de bestuurlijke werkconferentie rondom Zorg- en welzijnsvernieuwing van vorig jaar die in Dordrecht plaatsvond. De focus van deze conferentie zal zijn: ‘Waar staan we één jaar later, wat zijn goede voorbeelden van zorg- en...
10-10-17 Bijeenkomst Diversiteit: inclusieve werkcultuur
Hoe geven we een inclusieve werkcultuur vorm en welke uitdagingen komen we daarbij tegen? In deze themabijeenkomst delen we wetenschappelijke inzichten en leren we van elkaars ervaringen. U bent van harte welkom op 10 oktober van 13.00 tot 17.00 uur om hierover mee te denken en te praten. Komt u...
12-10-17 Netwerkbijeenkomst Expertisenetwerk Autisme Amsterdam
Het thema van deze netwerkbijeenkomst is Studeren met ASS. Veel jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) slagen er ondanks hun problematiek in om een vmbo-, havo- of vwo-diploma te behalen. Reguliere scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs bieden hiervoor allerlei vormen van...
19-10-17 Werkplaats Ben Sajet: Passende hulp jonge mensen met dementie
Het Ben Sajet Centrum organiseert in samenwerking met partners zoals HvA, AMC, VU, Cordaan, Amsta, Ons Tweede Thuis etc., elke twee weken op donderdagavond een zogeheten Werkplaats. Deze werkplaats staat het thema 'Passende hulp voor jonge mensen met dementie in Amsterdam' centraal. Bij mensen met...
19-10-17 Bestuurdersbijeenkomst Privacy en Informatieveiligheid
SIGRA organiseert op verzoek van verschillende bestuurders een bijeenkomst over privacy en informatieveiligheid, omdat er veel verandert op het gebied van wet- en regelgeving rond privacy en informatieveiligheid waar u uw organisatie op moet inrichten.  Op 1 juli 2017 is de Wet Cliëntenrechten bij...
31-10-17 Congres Integrale medicatiezorg
SIGRA organiseert samen met OLVG op 31 oktober het Congres Integrale medicatiezorg. Om problemen in de medicatieoverdracht te reduceren is samenwerking tussen het ziekenhuis en de eerste lijn nodig. Daarom hebben wij een actueel programma voor u samengesteld, waarin kansrijke en baanbrekende...
02-11-17 Werkplaats Ben Sajet: Op eigen benen in etnisch diverse stad
Het Ben Sajet Centrum organiseert in samenwerking met partners zoals HvA, AMC, VU, Cordaan, Amsta, Ons Tweede Thuis etc., elke twee weken op donderdagavond een zogeheten Werkplaats. Deze werkplaats staat het thema 'Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad' centraal. Jongvolwassenen (18 tot...
17-11-17 Fieldlabdag Amsterdam -Vreugdehof
Op 17 november wordt Fieldlab Amsterdam -Vreugdehof, in de wijk Buitenveldert officiëel geopend. Deze locatie is onderdeel van het project Fieldlabs, Zorg in de wijk in de 21e eeuw. Van 13:00 - 17:00 uur worden studenten, docenten en opleiders in revalidatie- en verpleeghuis Vreugdehof uitgenodigd ...
23-11-17 Seminar Kindermishandeling bij migranten en LVB
Unalzorg organiseert op 23 november van 9:30 - 14:30 uur een seminar voor alle hulpverleners die werken met (licht) verstandelijk beperkte kinderen van migrantengezinnen. Het doel is hulpverleners meer inzicht geven in belangrijke culturele verschillen zodat zij kindermishandeling in deze situaties...
29-11-17 SIGRA Jubileumconferentie
Op woensdag 29 november vindt de jaarlijkse SIGRA ledenconferentie plaats! Het programma ziet er als volgt uit: LedenvergaderingDe bijeenkomst start met de Algemene Ledenvergadering. Op de agenda staan onder andere het jaarverslag en de jaarrekening 2016, het activiteitenplan en de begroting 2018....
30-11-17 Werkplaats Ben Sajet: Acute zorgvragen van ouderen
Het Ben Sajet Centrum organiseert in samenwerking met partners zoals HvA, AMC, VU, Cordaan, Amsta, Ons Tweede Thuis etc., elke twee weken op donderdagavond een zogeheten Werkplaats. Deze werkplaats staat het thema 'Acute zorgvragen van ouderen; hoe gaan we hier beter mee om? ' centraal. Steeds...

Nieuws

Uitreiking lespakketten Aan jou hebben we wat SIGRA Zorg en Welzijn scholieren decanen leerlingen havo vmbo vwo beroepsorientatie beroepskeuze
Geplaatst op 22-09-17
Het gratis lespakket van Zorg en Welzijn 'Aan JOU hebben we wat’ is op woensdag 20 september door Tim Haars uitgereikt aan het Amadeus Lyceum in Utrecht en een afvaardiging van het ministerie van VWS. Regionale werkgeversorganisaties hebben de handen ineen... Lees verder
Prinsjesdagmemo RegioPlus SIGRA zorg en welzijn
Geplaatst op 22-09-17
Met veel zorg heeft ook dit jaar RegioPlus weer de Prinsjesdagmemo samengesteld. Een compact overzicht van de maatregelen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn per ministerie. U vindt de Prinsjesdagmemo hier. In het programma Arbeidsmarkt en... Lees verder
Medicatie Toedien Registratie Systemen - SIGRA
Geplaatst op 19-09-17
Door de (dubbele) vergrijzing en het beleid om mensen steeds langer thuis te verzorgen, wordt het belang van goede afstemming tussen de thuiszorg en de apothekers in de registratie van het toedienen van medicijnen steeds groter. Volgens de huidige werkwijze... Lees verder