Duurzame Zorg

Sigra is actief lid van het actienetwerk 15%GasTerug: samen werken aan 15% gas reductie in 2022 door middel van energiebesparingen. De teller staat inmiddels op ruim 10%. Er valt nog veel impact te maken. Hoe gaan wij samen het verbruik van gas en elektriciteit terugdringen? Sinds oktober is Johanna Lagarde programmamanager Duurzame Zorg voor het Sigra Innovatielab. Binnen Sigra zijn Robert Thijssen en Oddy Folgerts voor het thema Duurzaamheid. 
 

Dit kan Sigra doen voor jouw energie- en duurzaamheidsopgave

Als programmamanager Duurzame Zorg is Johanna Lagarde het aanspreekpunt voor de zorg- en welzijnsorganisaties die zelf aan de slag willen gaan met hun energie- en duurzaamheidsopgave. Zo helpen we je met het aanvragen van een energiescan om te komen tot een energiebespaarplan.  Heb je al een energiebespaarplan? Dan kunnen we je ook helpen om dit uit te werken naar een concreet actieplan. Of wil je je weten welke financieringsmogelijkheden er zijn? Ook daar kunnen je we je wegwijs in maken zodat je zelf aan de slag kan met je energie- en duurzaamheidsopgave.

Meer informatie