Begin februari werd de verlenging van deze regeling voor 2022 tijdelijk opgeschort na signalen van mogelijk oneigenlijk gebruik van de regeling. Om het risico op oneigenlijk gebruik of misbruik van de verlenging zoveel mogelijk te beperken worden extra maatregelen genomen bij de COZO voor 2022. 

Extra maatregelen

Er worden verschillende extra beheersmaatregelen genomen. Zo zullen zorg- en welzijnsaanbieders moeten voldoen aan extra waarborgen voor authenticiteit, wordt niet direct het gehele bedrag als voorschot uitgekeerd aan zorg- en welzijnsaanbieders en zullen detacheerders lid moeten zijn van een brancheorganisatie en beschikken over een kwaliteitskeurmerk. Ook wordt niet langer een steekproef gehouden bij subsidieaanvragen tot 125.000 euro, maar worden al die aanvragen gecontroleerd.

Bovendien wordt de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) gerechtigd om nadere stukken op te vragen en onderzoek te doen bij de aanvrager. Met deze maatregelen wil minister Helder misbruikrisico’s verkleinen en de financiële impact van eventueel misbruik verkleinen.

Coronabanen in de zorg

Coronabanen in de zorg zijn tijdelijke banen in de zorg in ondersteunende functies. Door deze coronabanen worden zorgmedewerkers ontlast bij de buitengewoon hoge zorgvraag, uitval van collega’s en overbelasting en inhaalzorg door corona. De subsidieregeling COZO financiert de volledige loonkosten en daarnaast een opslag voor de begeleiding van deze banen. Zorg- en welzijnsorganisaties organisaties kunnen met de verlenging van COZO voor 2022 aanspraak maken op subsidie voor coronabanen voor de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022.

Het volledige bericht is te lezen op de website van de Rijksoverheid .