Inzichten uit het onderzoek

Zorg- en welzijnsorganisaties willen graag innoveren en samenwerken. Ook is er een duidelijke vraag naar het uitwisselen van ervaringen en praktische richtlijnen. Bekijk de resultaten van het onderzoek: 


Hoe start je als werkgever succesvol met de instroom van nieuwe Nederlanders?

Patrick Groenewegen (Ithaka Academie) besprak hoe zij werkgevers en kandidaten effectief matchen. Hij lichtte ook hun rol toe in het regionale Transitieproject Gehandicapten Zorg Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland. Bekijk de presentatie: 

Hilde Eradus van het Nova College lichtte toe hoe in de regio's Kennemerland en Amstelland-Meerlanden, door enkele doelgerichte aanpassingen, het oriëntatie- en beroepsopleidingstraject voor Verzorgende IG/Maatschappelijke Zorg succesvol werd ingezet voor de Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties en de Verstandelijk Gehandicapten Zorgorganisaties. Lees daar meer over in de onderstaande presentatie of klik voor meer informatie op: www.novacollege.nl/voortrajectzorg 

Ilja Swets (Amsterdam UMC) benadrukte het belang van medewerkers op de werkvloer betrekken bij opleidingstrajecten voor verpleegkundigen. Lees meer over het instroomtraject van het Amsterdam UMC: 


Actiepunten en Sigra’s rol

De aanwezigen deelden actief hun ervaringen, inzichten, zorgen en ambities. Dit leidde tot een reeks concrete vervolgstappen, waarbij de deelnemers hun eigen acties formuleerden: 
 

Ik ga teamsessies houden binnen mijn zorgorganisatie over de inzet van statushouders.
 

Ik zie mogelijkheden! Ik bespreek deze binnen mijn organisatie, het sluit goed aan op veranderde multiculturele cliëntgroep.

Ik bespreek binnen organisatie hoe we dit project aangaan en betrek opleiders, managers en teamleiders hierbij.


Bij een aantal vervolgstappen is de inzet van Sigra van toegevoegde waarde

  • Onderzoeken hoe het BIG-kader aansluit bij de ervaringen van nieuwe Nederlanders uit land van herkomst.
  • Meer netwerksessies organiseren om samenwerking en ondersteuning te stimuleren.
  • Een expertisecentrum oprichten voor de ondersteuning van instroomprojecten, met zowel centrale als decentrale uitvoering. 
  • Zorg- en welzijnstrajecten actief onder de aandacht brengen bij asielzoekerscentra in de regio. 
  • Een bijeenkomst organiseren met ervaringsdeskundigen, nieuwe Nederlanders en hun werkbegeleiders.
  • Contact zoeken met ervaringsdeskundigen, nieuwkomers en hun werkbegeleiders.
     

Wordt vervolgd!
 

Voor volgend jaar plannen we twee vervolgsessies, om zowel “de zachte kant” (het betrekken van de werkvloer, in gesprek over diversiteit en de mogelijk belemmerende factoren), als ook de “harde kant”(juridische kaders, financiering, subsidies) verder met elkaar te belichten.

Deze stappen markeren een ambitieuze beweging richting meer diversiteit en inclusie in de zorg en welzijn, waarbij nieuwe Nederlanders essentieel zijn voor toekomstige groei en innovatie.

De coalitie wordt vanuit Sigra ondersteund door Nicole Ranzijn: nranzijn@sigra.nl, Renske van der Linden: rvdlinden@sigra.nl en Wilma Jansen: wjansen@sigra.nl.

 

 

Meer informatie