De ambitie van de regio is "Samen leven voor een zeven: zorgen voor gelijke kansen"

Dit verhaal draait om inwoners te ondersteunen op het moment dat het nodig is. De regio vormt een gemeenschap, waarin inwoners, zorgorganisaties, sociaal domein, welzijn- en sportorganisaties, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, zorgverzekeraar en gemeenten hun krachten bundelen. Het getal zeven symboliseert de zorg voor elkaar en het bevorderen van gelijke kansen op toegang tot ondersteuning en zorg. Het cijfer zeven staat tevens voor het principe van ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’. 

Zaanstreek Waterland als regio is volop in beweging als het gaat om het bevorderen van de gezondheid en toegankelijkheid van de zorg voor de 340.000 inwoners. Binnen Zaanstreek Waterland spelen verschillende uitdagingen en kansen op het gebied van zorg en gezondheid – welke beschreven zijn in het IZA-regiobeeld. De regio wordt gevormd door de gemeenten Purmerend, Zaanstad, Landsmeer, Edam-Volendam, Wormerland, Oostzaan en Waterland. Er wordt samengewerkt met zorgverzekeraar Zilveren Kruis. 

Focus op de regio

Het doel van dit IZA regioplan is om inzicht te bieden in de prioritaire regio-opgave waar de regio de komende jaren – tot en met 2026 – mee aan de slag wil. De regio-opgaven zijn opgesteld op basis van de analyses in het regiobeeld. Daarnaast beschrijft het regioplan de gezamenlijke afspraken die regionale partijen maken om de regio-opgaven aan te pakken.  

Participatief proces 

Het regioplan is vóór en dóór stakeholders inclusief inwoners opgesteld in een participatief proces. In dit proces is input voor het regioplan verzameld door middel van consultatie-sessies met betrokken vertegenwoordigers van diverse partijen en organisaties, verdeeld over verschillende lagen. Deze conceptversies zijn vervolgens ter consultatie voorgelegd aan inwoners, bestuurders en beleidsmedewerkers. De komende periode wordt het regioplan verder uitgewerkt zodat het vertaald kan worden naar de praktijk. Inzichten en omstandigheden kunnen veranderen en daarmee ook de uitwerking van het plan. Dit betekent dat dit IZA regioplan plan een levend document is.  

Prioritaire opgavenlijnen

Op basis van het regiobeeld en input van betrokken organisaties zijn de onderstaande prioritaire opgavelijnen opgesteld: 

  1. Ouder worden  
  2. Informele zorg & mantelzorg  
  3. Mentale gezondheid, beschikbaarheid passende GGZ, gezonde leefstijl  
  4. Arbeidsmarkt  
  5. Gezond en gelukkig opgroeien 

Fundamentele thema's 

Naast de prioritaire opgaven zijn fundamentele thema’s geformuleerd. Dit zijn opgavelijn overstijgende onderwerpen waar betrokken partijen integraal op inzetten. 
 

  1. Gezondheidsverschillen en diversiteit binnen en tussen gemeenten 
  2. Digitalisering 
  3. Wonen 
  4. Communicatie 

Regioplan Zaanstreek-Waterland

Het regioplan is gepubliceerd op de website van de Juiste Zorg op de Juiste Plek en is hieronder te downloaden.