Werkvelden SIGRA

 Onze werkvelden zijn:

 • ziekenhuiszorg
 • behandelcentra
 • verpleging en verzorging
 • thuiszorg
 • geestelijke gezondheidszorg
 • gehandicaptenzorg
 • eerstelijnszorg
 • welzijn, inclusief het sociaal domein, zoals jeugdzorg, de begeleiding en dagbesteding en de sociale participatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
 • preventie
 • huisartsenzorg
 • apotheekzorg
 • fysiotherapie
 • specifieke zorgverlening zoals ambulancezorg, signalering en alarmering.