Werkgroepen Privacy en Informatieveiligheid

Er zijn vier werkgroepen waarin kennisuitwisseling plaatsvindt rondom privacy & informatiebeveiliging. Twee werkgroepen in Amsterdam voor de eerstelijns- en de tweedelijnszorg en een werkgroep in Zaanstreek-Waterland. Deze werkgroepen wisselen vooral kennis uit en delen praktische implementatievraagstukken. Daarnaast is er een juridische werkgroep, waarin men onder andere uitwisselt over de interpretatie van de wetgeving bij diverse casuïstiek.

Belangrijke onderwerpen

  • Opstellen van een regionaal convenant voor (transmurale) informatie-uitwisseling
  • Uniformeren van de procedures van organisaties, voor het opvragen en ontvangen van vertrouwelijke patiëntinformatie
  • Continuïteitsbeheer van de informatievoorziening; dat wil zeggen het zorgdragen voor beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de benodigde patiëntinformatie
  • Volgen van relevante NEN-normen, zoals NEN 7510 en NEN 7512

Landelijke gedragscode

SIGRA heeft samen met andere regio’s, Nictiz en een aantal koepelorganisaties (KNMP, LHV, NHG, VHN) de landelijke gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) ontwikkeld. U vindt een samenvatting van deze gedragscode bijgaand op deze pagina (onder relevante Informatie).

Patiënttoestemming

Voor het uitwisselen (beschikbaar stellen en raadplegen) van patiëntgegevens is uitdrukkelijke toestemming van de patiënt/cliënt vereist. Dit geldt zowel voor de uitwisseling via het LSP als voor de regionale informatie-uitwisseling via onder andere de XDS-infrastructuur (eBeeldendienst). SIGRA ondersteunt de eenduidige voorlichting aan zorgverleners en patiënten/cliënten hierover.

Kijk voor meer informatie op www.vzvz.nl

Informatiemateriaal

de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ), de verantwoordelijke partij voor de landelijke infrastructuur (LSP), heeft in samenwerking met de LHV, NHG, KNMP en VHN informatiemateriaal uitgebracht voor patiënten en zorgverleners over het vragen van en het registeren van patiënttoestemming. SIGRA gebruikt deze landelijke patiëntinformatie waar mogelijk voor het eigen voorlichtingsmateriaal van de Amsterdamse zorgaanbieders.

Kijk voor meer informatie op www.vzvz.nl