Werkgroep Privacy en Informatieveiligheid

Deze werkgroep adviseert binnen projecten van SIGRA en EZDA over privacy, informatiebeveiliging en autorisatie. Ook houdt zij zich bezig met de ontwikkeling en implementatie van afspraken en richtlijnen, met betrekking tot patiënttoestemming en autorisatie.

Belangrijke onderwerpen

  • Opstellen van een regionaal convenant voor (transmurale) informatie-uitwisseling
  • Uniformeren van de procedures van organisaties, voor het opvragen en ontvangen van vertrouwelijke patiëntinformatie
  • Continuïteitsbeheer van de informatievoorziening; dat wil zeggen het zorgdragen voor beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de benodigde patiëntinformatie
  • Volgen van relevante NEN-normen, zoals NEN 7510 en NEN 7512

Landelijke gedragscode

EZDA heeft samen met andere regio’s, Nictiz en een aantal koepelorganisaties (KNMP, LHV, NHG, VHN) de landelijke gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) ontwikkeld. Onder Relevante Informatie vind je een samenvatting.

Patiënttoestemming

Voor het uitwisselen (beschikbaar stellen en raadplegen) van patiëntgegevens is uitdrukkelijke toestemming van de patiënt/cliënt vereist. Dit geldt zowel voor de uitwisseling via het LSP als voor de regionale informatie-uitwisseling via onder andere de XDS-infrastructuur (eBeeldendienst). EZDA ondersteunt de eenduidige voorlichting aan zorgverleners en patiënten/cliënten hierover.

Kijk voor meer informatie op www.vzvz.nl en ezda.nl

Informatiemateriaal

de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie (VZVZ), de verantwoordelijke partij voor de landelijke infrastructuur (LSP), heeft in samenwerking met de LHV, NHG, KNMP en VHN informatiemateriaal uitgebracht voor patiënten en zorgverleners over het vragen van en het registeren van patiënttoestemming. EZDA gebruikt deze landelijke patiëntinformatie waar mogelijk voor het eigen voorlichtingsmateriaal van de Amsterdamse zorgaanbieders.

Kijk voor meer informatie op www.vzvz.nl

Let op: Langere doorlooptijden ZorgMail door stijging aanvragen, kijk voor meer info op zorgmail.nl