Werkgroep Geweld in de Psychiatrie

Uit verschillende studies is naar voren gekomen dat er in de psychiatrie veel geweld plaatsvindt. De Werkgroep Geweld in de Psychiatrie is in 2013 opgericht om antwoord te geven op de volgende vragen: 'Welk gedrag is ook binnen de psychiatrie onacceptabel? Wanneer maak je hiervan melding en wanneer doe je aangifte? Hoe kunnen de mogelijkheden van een forensisch regime worden toegepast op een patiënt? Wat zijn de mogelijkheden van het OM om te vervolgen?'

Stroomschema aangiftebeleid in de psychiatrie

De werkgroepleden hebben in maart 2013 een stroomschema opgesteld voor aangiftebeleid in de psychiatrie. In dit stroomschema staat onder meer beschreven hoe de GGZ, de politie en het OM reageren op (ernstige) geweldsincidenten in de Amsterdamse GGZ. 

Monitoring

De werkgroep komt periodiek bij elkaar om te monitoren of het stroomschema nog actueel is en nieuwe ontwikkelingen te bespreken.

Deelnemers

In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de Politie, OM, GGZ en de Forensische psychiatrie.

Deze samenwerking is onderdeel van het basislidmaatschap van SIGRA