Websites over Niet Aangeboren Hersenletsel

Hieronder vindt u een overzicht van relevante websites rondom Niet Aangeboren Hersenletsel.

Patiëntenvereniging

Mantelzorg

Signaleringslijst

Zorgaanvragen (indicaties)

  • CIZ, Centrum indicatiestelling Zorg
    Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.
  • Zorgkantoor Amsterdam
    Hier wordt u geholpen met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de mogelijkheden van zorg en ondersteuning in uw buurt. Daarnaast kunt u bij de Wmo Helpdesk direct bepaalde Wmo-voorzieningen aanvragen, zoals een vervoerspas voor het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV), een rolstoel, scootmobiel, verhuiskostenvergoeding, woningaanpassing en hulp bij het huishouden.

Algemene informatie over Niet Aangeboren Hersenletsel

Werken en ontspanning

Begeleiding en behandeling

Ervaringsdeskundigen

Terug