Mijn rol bij Team Sigra

Als informatiemanager breng ik kennis en expertise in voor projecten in het domein van elektronische gegevensuitwisseling. Deze kennis breng ik in bij zowel team Digitale Zorg als in team Welzijn & Zorg. In mijn rol breng ik zowel kennis in over het onderwerp en adviseer ik hoe en waar het project of initiatief opgepakt kan worden.

Ik ben trots op

Ik werk namens de Sigra zowel in regionale als in landelijke projecten. Kennis en ervaring die ik opdoe in onze grootstedelijke omgeving neem ik mee naar landelijke projecten. En kennis en ervaring die andere regio’s opdoe, kan ik vertalen naar een initiatief of oplossing voor onze regio. Deze combinatie is uniek en maakt het werk aantrekkelijk.

Samenwerken betekent voor mij

Samenwerking is essentieel om tot goede samenwerking te komen. Iedere deelnemer moet iets van zijn/haar inbreng terig zien in het resultaat. Pas dan wordt het gedragen en leidt het tot mooie resultaten.

Mijn motto

Het leven biedt voldoende kansen die je zelf zal moeten pakken. Deze kansen zijn er zowel in het privéleven als in het zakelijke leven. Sigra en haar leden bieden voldoende kansen om iets moois voor de regio te maken.