Waarschuwingsregister zorg & welzijn

Veilige en integere zorg is belangrijk. Het Waarschuwingsregister draagt hier aan bij. Door allemaal mee te doen en door altijd te registreren, kunnen zorgorganisaties elkaar tijdig waarschuwen als er personen ontslagen zijn wegens grensoverschrijdend gedrag richting cliënten. Het register heeft daarmee een sterke preventieve werking, voor bijvoorbeeld agressie in de zorg.

Er is een documentatiepakket beschikbaar om organisaties te helpen bij de implementatie van het waarschuwingsregister.
Hierin is een stappenplan opgenomen waarin per stap verwezen wordt naar documenten zoals een protocol, voorbeeldbrieven en een draaiboek voor implementatie.
U vindt dit documentatiepakket links op deze pagina, onder 'relevante informatie'.

Vanuit SIGRA is Floor Barewijk projectleider voor de implementatie van het waarschuwingsregister.