Waarschuwingsregister zorg & welzijn

Veilige en integere zorg is belangrijk. Het Waarschuwingsregister draagt hier aan bij. Door allemaal mee te doen en door altijd te registreren, kunnen zorgorganisaties elkaar tijdig waarschuwen als er personen ontslagen zijn wegens grensoverschrijdend gedrag richting cliënten. Het register heeft daarmee een sterke preventieve werking, voor bijvoorbeeld agressie in de zorg.

Er is een documentatiepakket beschikbaar om organisaties te helpen bij de implementatie van het waarschuwingsregister.
Hierin is een stappenplan opgenomen waarin per stap verwezen wordt naar documenten zoals een protocol, voorbeeldbrieven en een draaiboek voor implementatie.
U vindt dit documentatiepakket links op deze pagina, onder 'relevante informatie'.

Voor wie?
Het Waarschuwingsregister is op dit moment beschikbaar voor:
• Verzorging, Verpleging & Thuiszorg (VV&T)
• Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
• Gehandicaptenzorg (GHZ)

Vanuit SIGRA is Nicole Ranzijn projectleider voor de implementatie van het waarschuwingsregister.

Algemene informatie over het waarschuwingsregister vindt u op https://www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl