Vraag en aanbod personeel

Vacaturepeiling

De werkgelegenheid in Zorg en Welzijn neemt voorzichtig weer toe. Zo werkten er in 2018 bijna 4 duizend meer professionals in de regio van SIGRA en samen voor Betere Zorg dan in 2016. Toch blijft er een recordaantal vacatures open staan en laten prognoses zien dat de personeelstekorten gaan toenemen omdat demografische veranderingen zorgen voor een toenemende zorgvraag. Zo neemt het aantal inwoners ouder dan 80 jaar toe met 69 % richting 2030. Voor alleen het verplegend, verzorgend en welzijnspersoneel wordt om die reden in 2021 een tekort tussen de 8 en 15 duizend medewerkers verwacht. 

Recent zijn er nieuwe prognosecijfers verschenen over personeelstekorten richting 2022. In onderstaand artikel gaan we in op hoe de regionale cijfers eruit zien: 
Thema-artikel: nieuwe regionale werkgelegenheidscijfers per werkveld 

In onderstaand blog breken we een lans voor een meer kwalitatieve blik op de uitdaging voor Zorg en Welzijnsorganisaties: 
Blog: Afnemend personeelstekort? Laten we ons niet blindstaren op kwantiteit 

Hoeveel vacatures staan er open?
SIGRA peilt twee keer per jaar het aantal vacatures bij de zorg- en welzijnsorganisaties in de regio. Door de eenvoudige opzet, snelle inventarisatie en analyse ontstaat er een actueel beeld van de vraag naar personeel bij zorgorganisaties.