Voorlichting jongeren

Jongeren moeten al jong een beroepskeuze maken. Voor velen is dit best moeilijk. Het is belangrijk dat zij goed geïnformeerd worden over het werken in verschillende sectoren. Samen met onze leden geven geven we bekendheid aan werken en leren in de sector Zorg & Welzijn. Bijvoorbeeld door deelname aan de Studie Experience. Het doel van deze samenwerking is niet alleen om een aantrekkelijke sector te presenteren, maar ook om realistische voorlichting te geven, zodat er een goed afgewogen beroepskeuze wordt gemaakt en er minder uitval is. Uiteindelijk gaat het om gemotiveerde mensen (scholieren/studenten) op de juiste plek te krijgen en daarna eventueel in te zetten op loopbaanperspectief.

Daarom zetten wij voorlichters in om leerlingen kennis te laten maken met de gezondheidszorg als een aantrekkelijke en veelzijdige leer- en werkomgeving. Ook door middel van contacten met decanen (de zogeheten Decanenbijeenkomst) kunnen we relevante ontwikkelingen delen. Deze nieuwe kennis komt via de decanen weer bij de jongeren terecht die vervolgens een bewuste beroepskeuze kunnen maken.

Voorlichters

De voorlichters kunnen kosteloos ingezet worden voor gastlessen  of op beroepenmarkten op scholen. De voorlichters werken zelf in de Amsterdamse zorg en vertellen op eigen wijze over hun werk en de diverse andere werkvelden in de zorg.

Zowel jongeren die een gastles hebben gevolgd als docenten reageren positief. Er is waardering voor de manier waarop zij een reëel en positief beeld schetsen van hun werk. De inzet van het voorlichtersteam draagt bij aan een duidelijker beeld van wat het betekent om in de zorg te werken en leerlingen gaan de zorg zien als aantrekkelijke werkgever om voor door te leren.

Het doel van het voorlichtersteam is om leerlingen een reëel beeld te geven van het werken in de zorg, zodat zij naar aanleiding van de presentatie bewustere keuzes maken voor een vervolgopleiding (mbo of hbo). En zeker niet onbelangrijk is, dat leerlingen een kans krijgen om na te denken of het werken in de zorg ze aanspreekt of niet.

Studie Experience

Elk jaar staat SIGRA met een aantal van haar leden op de beroeps- en studiekeuzebeurs Studie Experience. Duizenden jongeren bezoeken deze gratis beurs om informatie te krijgen over het beroepsonderwijs en de sector. SIGRA richt met een aantal van haar leden de Zorg- en Welzijnsstand in op de beurs.