Vitaliteitsinstrument MoDI Plus

Leden van SIGRA kunnen tegen een scherp tarief gebruik maken van een nieuw vitaliteitsinstrument: MoDI Plus. De MoDI Plus is de vernieuwde Monitor Duurzame Inzetbaarheid en heeft als doel medewerkers in Zorg en Welzijn te stimuleren om met hun eigen inzetbaarheid aan de slag te gaan. Het instrument is ontwikkeld door Bewegen Werkt, Colijn & Partners en WGV Zorg en Welzijn.

Wat is het?

De MoDI Plus is een digitaal vragenlijstonderzoek naar vitaliteit en inzetbaarheid voor medewerkers. De MoDI Plus bestaat uit de volgende vragensets:
• Werkvermogen (Workability Index, zonder medische vragen)
• Werkomstandigheden (werkdruk, afwisseling in het werk, zelfstandigheid in het werk, fysieke belasting) en productiviteit
• Leefstijlfactoren
Na deelname aan de MoDI ontvangt de individuele medewerker een rapport met de uitkomsten en een advies. Nieuw in het persoonlijke adviesrapport van de MoDI is het direct bieden van concrete oplossingen die beschikbaar zijn in de eigen zorgverzekering. Ook is de MoDI ingekort, zodat de vragenlijst nog sneller ingevuld kan worden. Met dit advies kan dus direct een start worden gemaakt met het verbeteren van het werkvermogen.

Hoe werkt het?

De vragenlijst wordt aangeboden via medewerkers.info, het platform van Colijn & Partners waar deelnemers aan de zorgmantel via SIGRA al gebruik van maken. Hier wordt op de werkgeversportal een pagina ingericht van waaruit medewerkers aan de MoDI Plus kunnen deelnemen. Bekijk hier een voorbeeld.

Wat levert het u op?

Als werkgever ontvangt u een groepsrapport (vanaf 15 deelnemers; niet individueel herleidbaar). Zodoende weet u hoe het gesteld is met het werkvermogen van uw medewerkers en welke onderwerpen extra aandacht behoeven. Door uw medewerkers deel te laten nemen aan de MoDI Plus, creëert u bewustwording (hoe is het gesteld met mijn duurzame inzetbaarheid?) en stimuleert u hen aan de slag te gaan met hun eigen inzetbaarheid. Dankzij het groepsrapport is het mogelijk het risico op uitval van medewerkers te voorspellen én te voorkomen. Dit is een mooie stap in de preventie van uitval en het behoud van medewerkers.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer weten over het inzetten van de MoDI Plus of wilt u als organisatie hier gebruik van maken? Neemt u dan contact op met Tjitske van der Velde van Colijn & Partners via t.vandervelde@colijn.info of 06-27625121.