Vraag en aanbod extra zorgpersoneel coronacrisis versneld samenbrengen

24-03-20

Project ‘Extra handen voor de zorg’
De verschillende initiatieven die zijn gelanceerd om extra zorgpersoneel te werven, bundelen hun krachten en worden via een landelijke database gekoppeld aan de vraag van de zorg- en welzijnsorganisaties via www.extrahandenvoordezorg.nl

SIGRA voert samen met de andere regionale samenwerkingsverbanden het matchingsproces uit in de regio’s. Over deze uitvoering is reeds contact geweest met de HR-directies van onze leden.

Aanmelden extra personele inzet door werkgevers
Heeft uw organisatie behoefte aan extra personele inzet in het kader van de corona-crisis, en is dit verzoek nog niet doorgegeven? Dan kan dat via dit formulier.

Matchingsproces door SIGRA Regionaal Contactpunt
Een van de teamleden 'SIGRA Regionaal Contactpunt' neemt vervolgens contact op om de aanvraag door te bespreken. Via het landelijke platform komen ook alle aanmeldingen van zorgprofessionals binnen die in het werkgebied van SIGRA wonen.

Daarna maken we een match tussen de ingestuurde vraag van onze leden en het beschikbare aanbod van de extra zorgverleners. Wij doen daarbij een eerste check op geschiktheid en leveren de contactgegevens van kandidaten aan bij u als werkgever waarna u zelf aan de slag kunt.

Melden belangstellenden zich bij uw organisatie?
Dan kunt u hen verwijzen naar het landelijke aanmeldformulier. De aanmeldingen worden dan meegenomen in dit project: ‘Extra handen voor de zorg’.
Belangstellenden en vrijwilligers zonder zorgachtergrond verwijzen we graag door naar de website van het Rode Kruis.

Heeft u een vraag of wilt u direct schakelen?
U kunt ons bereiken via het algemene nummer: 020 512 8888 u wordt dan direct doorgeschakeld met een van de beschikbare teamleden van het Regionaal Contactpunt. Of stuur een e-mail naar contactpunt@sigra.nl