Vakmanschap Jeugdprofessionals

Begin 2019 ondertekenden aanbieders in de jeugdhulp en bescherming inclusief OKT en Samen Doen het Programma lerende omgeving jeugdprofessionals. Met dit programma willen de deelnemers gezamenlijk investeren in een lerende omgeving en een gezonde arbeidsmarkt voor jeugdprofessionals. Dit gebeurt vanuit drie pijlers: Leren en reflecteren, Opleiden en Mobiliteit en de gezonde arbeidsmarkt.

Huidige ontwikkelingen, zoals de doorontwikkeling van het OKT, de evaluatie van de Jeugdwet en personeelstekorten, vragen om een gezamenlijke aanpak in het jeugddomein met als doel passende hulp voor jeugdigen en/of gezinnen. Passende hulp ontstaat echter niet vanzelf, hiervoor zijn professionals en goede samenwerkingsrelaties tussen organisaties nodig. Betrokken partijen, de aanbieders, lokale teams en vooral de vele professionals die daarbinnen actief zijn, moeten daar samen vorm en inhoud aan geven. Aanbieders in de jeugdhulp en bescherming en lokale teams in de regio gaan gezamenlijk aan de slag met deze opgave door de samenwerking te versterken, te professionaliseren én een gezonde arbeidsmarkt te creëren.

Het programma is onderdeel van het Transformatieplan Amsterdam-Amstelland en sluit aan bij de doelstelling van het landelijke Actieprogramma Zorg voor de Jeugd, actielijn 6.