Vacaturepeiling voorjaar 2020: de gevolgen van Covid-19

24-06-20

Aantal vacatures licht gedaald, maar bleven langer onvervuld

In Noord-Holland en Flevoland stonden in het voorjaar van 2020 naar schatting 2.800 vacatures open in Zorg & Welzijn. Dat is een lichte daling ten opzichte van eerder. Vacatures die er zijn blijven langer openstaan. Dat blijkt uit de vacaturepeiling van SIGRA, Samen Voor Betere Zorg en Zowelwerk. Zorgorganisaties legden een ingewikkelde puzzel op gebied van personele inzet in relatie tot Covid-19. Intern werd geschoven met posities maar ook tussen organisaties vond uitwisseling plaats. Zelfstandigen in de zorg boden zich aan en oud zorgverleners en vrijwilligers schoten te hulp.

In de SIGRA regio stonden er in de afgelopen periode ongeveer 1.600 vacatures voor ‘cliëntgebonden personeel’ open. In Amsterdam gaat het om ongeveer 800 vacatures, in Zaanstreek – Waterland 300 en in Noord-Holland Noord 500. Het aantal openstaande vacatures dat gemeld werd is lager dan voorgaande peilingen. Daarentegen blijft 60% van de vacatures langer dan drie maanden onvervuld. Dat percentage is fors hoger dan eerdere peilingen. Ziekenhuizen, organisaties binnen de VVT en eerstelijnszorg hebben relatief gezien het meeste last van moeilijk vervulbare vacatures.

Flexibiliteit en structurele gevolgen
De personele inzet werd in de crisisperiode niet op traditionele wijze (door middel van vacatures) vervuld. In de acute zorg was het ‘alle hens aan dek’ maar op andere plekken was juist minder personeel nodig (planbare zorg, thuiszorg, dagbesteding). Professionals gingen aan de slag op andere plekken binnen de organisatie of werden zelfs ingeschakeld door andere organisaties. En ook ZZP’ers, oud zorgmedewerkers en studenten meldden zich aan voor zogeheten ‘Covid-19 contracten’. Het veroorzaakt een lichte trendbreuk in de eerdere recordhoogte van vacatures.  

Organisaties hopen op structurele effecten: zo nam digitalisering van zorg een vlucht en werden steeds meer poliklinische afspraken, afspraken bij de huisarts en psychiatrische hulpverlening via beeldbellen uitgevoerd. Daarnaast lijkt de belangstelling om te werken of te helpen in de zorg toe te nemen. De werving en selectie gebeurt vervolgens vaker digitaal. Door middel van zij-instroom proberen organisaties kansen te verzilveren, al moeten ook hier nieuwe puzzels gelegd. Op gebied van begeleiding en opleiden komt het neer op flexibiliteit en innovatie: de reguliere zorg draait nog niet op volle toeren en professionals hebben ademruimte nodig.

Lees de gehele vacaturepeiling hier 

Effect coronacrisis op werkgelegenheid: grote verschillen
De impact van de coronacrisis is niet op alle sectoren en in alle regio’s even groot. Dat blijkt uit analyses door het UWV. De minste krimp van vacatures had volgens Randstad plaats in de zorg (-5%). 

Zwaar getroffen sectoren

Sectoren die juist groeien

Verhuur en overige zakelijke diensten

Gezondheidszorg en welzijnszorg

Horeca, cultuur, sport en recreatie

Openbaar bestuur

Luchtvaart

Post en koeriers

Sierteelt

 

bron: UWV

Zwaar getroffen regio’s
Groot-Amsterdam, Zuid-Kennemerland en IJmond behoren tot de meest zwaar getroffen regio’s wat betreft de impact op de werkgelegenheid. In Amsterdam is er veel uitzendwerk, de zakelijke dienstverlening en horeca zijn ook sterk vertegenwoordigd. Ook de luchtvaart speelt een grote rol. Zaanstreek – Waterland werd minder hard getroffen door de sterke aanwezigheid van de voedingsmiddelenindustrie. Ook Noord-Holland Noord profiteert van de werkgelegenheidsstructuur waarbij zwaar getroffen sectoren niet dominant vertegenwoordigd zijn in deze regio. De regio Flevoland is daarentegen wel weer zwaarder getroffen. Doordat sectoren als groothandel, luchtvaart, horeca en cultuur, sport & recreatie, zowel direct als indirect via pendel, relatief sterk aanwezig zijn heeft dit grotere gevolgen voor de werkgelegenheid.

Vind meer cijfers en duiding over de regionale zorg- en welzijnsarbeidsmarkt op sigra.nl/arbeidsmarktinformatie