Uitstroomonderzoek

Digitaal doorlopend uitstroomonderzoek 

Voorkomen ongewenste uitstroom: digitaal doorlopend exitonderzoek in 2019 - SIGRA

Om welke redenen vertrekken medewerkers en waar gaan zij naartoe? Maar weinig organisaties in de zorg leggen systematisch exitinformatie vast. Meer inzicht stelt u in staat om ongewenst verloop van zorg- en welzijnsmedewerkers gericht tegen te gaan, zowel op organisatie- als op samenwerkingsniveau. Daarom werkt SIGRA samen met Presearch en de 13 andere samenwerkingsverbanden in Zorg en Welzijn binnen Regioplus aan een landelijk doorlopend en digitaal onderzoek. Opbrengst van het onderzoek is inzicht en vergelijking op organisatie- regionaal en landelijk niveau.  Inmiddels doen er al meer dan 250 organisaties mee aan het onderzoek, waardoor goede benchmarkinformatie ontstaat. 

Een deelnemer aan het uitstroomonderzoek krijg (realtime) inzicht in eigen resultaten in een dashboard, maar ook benchmarkinformatie: een vergelijking met organisaties in hetzelfde werkveld. Met die data kan (geaggregeerd) op landelijk en regionaal niveau aanvullend onderzoek gedaan worden. Voor het onderzoek wordt samengewerkt met een onderzoeksbureau met expertise op gebied van uitstroominformatie (Presearch). 

Heeft u interesse?

 Neem contact op met Lotte Speelman (020 512 8868).