Uitstroomonderzoek

Digitaal doorlopend uitstroomonderzoek 

Voorkomen ongewenste uitstroom: digitaal doorlopend exitonderzoek in 2019 - SIGRA

Om welke redenen vertrekken medewerkers en waar gaan zij naartoe? Maar weinig organisaties in de zorg leggen systematisch exitinformatie vast. Meer inzicht stelt u in staat om ongewenst verloop van zorg- en welzijnsmedewerkers gericht tegen te gaan, zowel op organisatie- als op samenwerkingsniveau. Daarom werkt SIGRA samen met 10 andere werkgeversverbanden aan een aanbod voor leden voor een digitaal doorlopend uitstroomonderzoek onder vertrekkende medewerkers.

Als organisatie krijgt u hiermee (realtime) inzicht in uw eigen resultaten in een dashboard, waar u ook benchmarkinformatie vindt: een vergelijking met organisaties in hetzelfde werkveld. Met die data kan (geaggregeerd) op landelijk en regionaal niveau aanvullend onderzoek gedaan worden.

Voor het onderzoek wordt samengewerkt met een onderzoeksbureau met expertise op gebied van uitstroominformatie (Presearch). Door innovatiegeld van VWS dekken de regio’s (gedeeltelijk) de kosten van een aantal organisaties per regio. Daardoor ontstaat voldoende volume om goede benchmarkinformatie te kunnen leveren. 

Heeft u interesse?

Lees in dit informatiedocument  meer over opzet en kosten. Aanmelden kan tot 15 februari via dit aanmeldformulier. Na oplevering in april (start versturen vragenlijsten) volgt een periode van evaluatie en een doorontwikkelfase. Heb je nog vragen? Neem contact op met Lotte Speelman (020 512 8868).