Uitstroomonderzoek

Digitaal doorlopend uitstroomonderzoek 

Voorkomen ongewenste uitstroom: digitaal doorlopend exitonderzoek in 2019 - SIGRA

Om welke redenen vertrekken medewerkers en waar gaan zij naartoe? Maar weinig organisaties in de zorg leggen systematisch exitinformatie vast. Meer inzicht stelt u in staat om ongewenst verloop van zorg- en welzijnsmedewerkers gericht tegen te gaan, zowel op organisatie- als op samenwerkingsniveau. Daarom werkt SIGRA samen met 12 andere werkgeversverbanden aan een aanbod voor leden voor een digitaal doorlopend uitstroomonderzoek onder vertrekkende medewerkers. Inmiddels doen er al meer dan 250 organisaties mee aan het onderzoek, waardoor goede benchmarkinformatie ontstaat. 

Een deelnemer aan het uitstroomonderzoek krijg (realtime) inzicht in eigen resultaten in een dashboard, maar ook benchmarkinformatie: een vergelijking met organisaties in hetzelfde werkveld. Met die data kan (geaggregeerd) op landelijk en regionaal niveau aanvullend onderzoek gedaan worden. Voor het onderzoek wordt samengewerkt met een onderzoeksbureau met expertise op gebied van uitstroominformatie (Presearch). 

Heeft u interesse?

Lees meer in dit informatiedocument over opzet en kosten voor leden van SIGRA. Aanmelden kon tot 15 februari 2019 via dit aanmeldformulier, maar er zijn nog enkele laatste plekken beschikbaar. Heb je nog vragen? Neem contact op met Lotte Speelman (020 512 8868).