Uitstroom en behoud

Op deze pagina:
- Ziekteverzuimcijfers per branche
- Uitstroomcijfers 
- Uitstroomonderzoek

Ziekteverzuimcijfers per branche

 

Te verwachten cijfers (eind november): vertrekredenen en bestemmingen
Uitstroomonderzoek 
Organisaties binnen SIGRA en VBZ kunnen meedoen aan een structureel doorlopend uitstroomonderzoek. Het onderzoek loopt sinds april 2019 en inmiddels doen er landelijk meer dan 225 organisaties aan mee. In de regio zijn 32 organisaties aangesloten. Werkgevers die meedoen krijgen voortdurend inzicht in de vertrekredenen en bestemming van oud-medewerkers. We verwachten eerste resultaten van landelijke en regionale analyse eind november. Meedoen aan het uitstroomonderzoek? Neem dan contact op met Lotte Speelman (lspeelman@sigra.nl). Het uitstroomonderzoek borduurt voort op het eerste pilotonderzoek in 2017. 

Te verwachten cijfers (begin september): uitstroom en instroomcijfers per werkveld 

 

Informatie bij bronnen en definities:
Zorg en Welzijn breed is inclusief kinderopvang, smal is exclusief de branche kinderopvang.