Behoud personeel

Op deze pagina:
Ziekteverzuimcijfers per branche, landelijk en regionaal
- Uitstroomonderzoek
- Werknemersenquete AZW

Ziekteverzuimcijfers per branche

Uitstroomonderzoek
Waarom vertrekken mensen bij organisaties of uit de sector, en waar gaan zij heen?
Organisaties binnen SIGRA voeren een doorlopend uitstroomonderzoek uit sinds april 2019. Landelijk doen er meer dan 250 organisaties aan het onderzoek mee, waardoor inmiddels meer dan 10 duizend vertrekkende medewerkers de vragenlijst hebben ingevuld. De eerste beschrijvende landelijke resultaten verschenen in een factsheet. Een volgende verdieping volgt voor de zomer van 2020. Bekijk de Factsheet eerste resultaten uitstroomonderzoek 

Werknemersenquete AZW

Cijfers zijn afkomstig van het landelijk onderzoeksprogramma Arbeid in Zorg en Welzijn, uit de werknemers- en werkgeversenquete. Lees meer over arbeidsomstandigheden op Statline (CBS). 

SIGRA verzamelt data en verkent regionale ontwikkelingen voor de regio's Amsterdam en Diemen, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Dit doen we vraaggestuurd, vanuit projecten of netwerken. We werken samen met 'buurregio' samen Voor Betere Zorg (Kennemerland, Amstelland en Meerlanden). 

Werkgelegenheid
Onderwijs
Behoud personeel
Pendel
Vacaturepeiling
Informatie per werkveld
Demografie en zorgvraag
Blogs en artikelen
Strategische Personeelsplanning
Archief