Transformatienetwerk Jeugd

Binnen het SIGRA programma Integrale Gezondheidszorg is het SIGRA Transformatienetwerk Jeugd opgericht. Dit netwerk wil door integrale samenwerking meer effectiviteit en efficiëntie behalen in de zorg voor jeugd van -10 maanden tot 23 jaar en hun gezin. In januari 2018 heeft het Transformatienetwerk Jeugd een partnership gesloten met de veertien samenwerkende gemeenten in Amsterdam, Amstelland en Zaanstreek-Waterland, in de vorm van het Compact Bestuurlijk Overleg en de Kerngroep Jeugdhulp. 

Het Compact Bestuurlijk Overleg
is een overleg waarin een vertegenwoordiging van wethouders van de veertien regiogemeenten, het SIGRA Transformatienetwerk Jeugd, de Prinsenstichting en een vertegenwoordiging van de GI’s en Jeugdteams aansluiten. De functie van dit overleg is om de actuele voortgang van het stelsel te bespreken, knelpunten aan te stippen en oplossingen voor te stellen.

De Kerngroep Jeugdhulp
werkt op het niveau van uitvoeringsvraagstukken en heeft als kerntaak om omissies in het stelsel te signaleren en te adviseren over mogelijke oplossingen. Deelnemers zijn een vertegenwoordiging van ambtenaren van de veertien regiogemeenten, de SIGRA netwerken jeugd en Jeugdteams. Ook de Jeugdbescherming sluit soms aan.

Doelstellingen van het Transformatienetwerk Jeugd:

  • Ontmoeting en inspiratie
  • Delen van ontwikkelingen in de regio
  • Realiseren van de transformatiedoelen
  • Verbeteren van kwaliteit van zorg voor de jeugd en de onderlinge afstemming
  • Goede aansluiting op hulp/zorg in de wijk en onderwijs
  • Vormgeving van innovatie, m.n. multifocale samenwerking en gezinsgericht werken
  • Verbinding met regionale stuur- en werkgroepen, expertisenetwerken en andere samenwerkingsverbanden

Deelnemers aan het Transformatienetwerk Jeugd:

In het Transformatienetwerk Jeugd participeert een aantal SIGRA-leden uit verschillende domeinen in de zorg voor de jeugd. Samenwerkingsthema’s worden geprioriteerd en opgepakt en netwerkpartners worden bijeengebracht of anderszins verbonden. 
Deelnemers zijn: Mariënne Verhoef (Spirit), Natalie Kramp (Arkin Jeugd & Gezin), Hanneke Vrielink/ Marc Smit (Cordaan Jeugd), Lilian Tham (MOC ’t Kabouterhuis) en Nicolette Engbers (Altra). Zij zijn de linking pin naar doelgroep- of domein specifieke samenwerkingsverbanden in de regio. Het Transformatienetwerk Jeugd komt circa vijf keer per jaar bijeen.

Bekijk ook de andere samenwerkingsverbanden rond Kind en Jeugd