Transferoverleg Ziekenhuizen en VVT

Het Transferoverleg is een regionale overlegtafel tussen ziekenhuizen en VVT-organisaties rondom transfers. Het doel van dit overleg is te komen tot een optimale doorstroom en adequate vervolgzorg, door het maken van afspraken over samenwerking binnen het transferproces.  

POINT

POINT ondersteunt het werkproces waarin patiënten vanuit ziekenhuizen worden overgedragen naar vervolgzorgaanbieders en andersom. POINT is een webapplicatie en werkt over de grenzen van afzonderlijke instellingen heen. Bijna alle zorgorganisaties zijn aangesloten bij POINT. 

Resultaten

 • Beschrijving eenduidig transferproces voor de regio Amsterdam
 • Afspraken ketenprestaties:
  - Wie is waar verantwoordelijk voor binnen het transferproces
  - Waar spreken de organisaties elkaar op aan
  - Optimaliseren gebruik POINT
     -Het in gebruik nemen van de Capaciteitsmodule. Deze module geeft inzicht in de actueel
       beschikbare V&V-bedden.
 • Samenwerkingsafspraken rondom de Geriatrische Revalidatie Zorg, Ziekenhuis verplaatste Zorg en de Medisch Specialistische Zorg Thuis:
  - Procesafspraken POINT
  - Afspraken rondom verantwoordelijkheden
  - Afspraken rondom kwaliteit van zorg

Deze samenwerking is onderdeel van het Programma Integrale Zorg en Welzijn

Doorstroming patiënten naar (tijdelijke) vervolgzorg

Breder dan de transfer vanuit ziekenhuis naar VVT (Transferoverleg), wordt vanuit SIGRA ook ingezet op het project Doorstroming van patiënten naar (tijdelijke) vervolgzorg. Vanuit dit project is o.a. een beslisboom ontwikkeld voor de doorstroming van patiënten (thuis of in het ziekenhuis) die vervolgzorg nodig hebben.