Toegang Beschikbare ELV bedden

Tijdelijke zorg goed geregeld en beter bereikbaar 

Nog voor de zomer van 2018 starten de V&V organisaties in Amsterdam, te weten Amstelring, Amsta, Cordaan, Evean en ZGAO, met een gezamenlijk aanmeldportaal voor huisartsen en huisartsenposten om patiënten aan te melden voor eerstelijns verblijf (ELV) bedden in de V&V. In fases wordt toegewerkt naar een brede toegang voor alle verwijzers en voor alle vormen van kortdurende en niet-planbare zorg. 

Fase 1: een web portaal voor inzage beschikbare ELV bedden (per 1 mei 2018)

 • Per 1 mei 2018 is er voor huisartsen een web portaal beschikbaar met 24/7 inzage in beschikbare ELV-bedden. Let op; dit geldt alleen voor de regio Amsterdam!
 • Huisartsen kunnen het telefoonnummer van de beftreffende organisatie bellen. In overleg wordt besproken of opname mogelijk is.
 • Indien er geen match is tussen patiënt-vraag en locatie, dan belt de huisarts naar een andere organisatie met een beschikbare plek.
 • Het tijdelijke web portaal is bereikbaar via deze link.
 1. Klik op de tegel ‘ELV’
 2. Kies bij ‘regio’ voor ‘Amsterdam’
 3. Je ziet nu alle locaties met capaciteit voor ELV binnen een straal van 1 km binnen Amsterdam
 4. Voor alle locaties met of zonder capaciteit ELV, zet het ‘vinkje’ uit bij ‘alleen met capaciteit’.
 5. Voor een ruimer aanbod binnen Amsterdam, kies je bij ‘postcode/straal’ voor ‘<20km’
 • Voor de verwijzers in Amsterdam Noord: Het Aanmeldportaal Amsterdam Noord startte op 1 januari 2018 als pilot. Vanaf 1 mei 2018 is het aanmeldportaal ook buiten kantoortijden bereikbaar. Verwijzers in Amsterdam Noord kunnen gebruik blijven maken van telefoonnummer 088 – 383 33 00.


Wat kunt u verwachten in de toekomst:

Fase 2:  één telefoonnummer 24/7 voor huisartsen (voor de zomer 2018)

 • Huisartsen die een ELV-opname willen regelen, bellen één centraal telefoonnummer.
 • De huisarts voert  de postcode van de patiënt in en wordt direct doorgeschakeld naar de V&V organisatie in het woongebied van de patiënt.
 • De medewerker V&V voert triage uit en regelt indien gewenst, opname op de voorkeur locatie of – als daar geen plaats is – elders.
 • Tijdens kantooruren is  via hetzelfde telefoonnummer een Specialist Ouderenzorg beschikbaar voor consultatie of advies over ELV bedden.

Fase 3: aanmeldnummer beschikbaar voor andere verwijzers en andere tijdelijke vormen van zorg
Op termijn komt het aanmeldnummer ook voor SEH’s en ziekenhuizen beschikbaar en wordt de toegang tot andere vormen van kortdurende opnames, zoals de niet-planbare GRZ en de niet-planbare thuiszorg, ook via dit aanmeldnummer geregeld.