Strategisch Arbeidsmarktbeleid

Om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven leveren en tijdig in te kunnen spelen op de continue veranderingen in de sector en op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn werkt SIGRA aan proactief, werkveld overstijgend arbeidsmarktbeleid.

Steeds beter gekwalificeerd personeel

Het beleid is gericht op het aantrekken, opleiden en behouden van voldoende en steeds beter gekwalificeerd personeel. SIGRA heeft hierbij een lange termijn visie (4 tot 5 jaar) en een organisatieoverstijgende aanpak. 

RAAT (Regionale Actieplan Aanpak Tekorten)
In alle drie de SIGRA-regio's en in Amstelland is er een Convenant RAAT gesloten. In de actieplannen (RAAT) zijn de regionale ambities en afspraken vastgelegd om de personeelstekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. 
Lees meer over RAAT Amsterdam , RAAT Zaanstreek - Waterland en RAAT Noord-Holland Noord

Kernactiviteiten

  • Regio- en sectorbreed arbeidsmarktonderzoek (kwalitatief en kwantitatief)
  • Het onderhouden en versterken van regionale strategische netwerken
  • Het ontwikkelen en uitvoeren van een regionale en strategische human capital agenda

Concrete projecten

Dit onderwerp is onderdeel van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs