Strategisch Arbeidsmarktbeleid

Om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven leveren en tijdig in te kunnen spelen op de continue veranderingen in de sector en op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn werkt SIGRA aan proactief, werkveld overstijgend arbeidsmarktbeleid. Het beleid is gericht op het aantrekken, opleiden en behouden van voldoende en steeds beter gekwalificeerd personeel. 

Kernactiviteiten

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)
In de drie SIGRA-regio's en in Amstelland is er een Convenant RAAT gesloten. In de actieplannen zijn de regionale ambities en afspraken vastgelegd om de personeelstekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken.
Lees meer over RAAT

Dit onderwerp is onderdeel van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs