SPInOV

Sinds 2014 werken de ROC's, de hogescholen, ziekenhuizen, VVT en GGZ samen in SPInOV: 'Strategische Planning Initiële Opleidingen Verpleegkunde'. Doel van de samenwerking: opleiden van goed gekwalificeerde en voldoende verpleegkundigen voor de regio voor nu en in de toekomst 

Activiteiten binnen SPInOV: 

  • Ontwikkelingen die raken aan de doelstelling van SPInOV volgen, voorzien van input en eventueel delen met andere relevante betrokkenen (bijv. initiatieven i.h.k.v. RAK en RAAT)
  • Gegevensverzameling vraag en aanbod opleidingsplaatsen
  • Regionale afstemming tussen opleidingsinstituten (ROC’s en hogescholen) en praktijkorganisaties
  • Organiseren van een deelnemersbijeenkomst waarbij ontwikkelingen en initiatieven vanuit de praktijk en onderwijs worden gedeeld.
  • Organiseren van een afstemmingsbijeenkomst n.a.v. de gegevensverzameling gezamenlijk met het samenwerkingsverband ZONN (Zorg Opleidingen Noordwest Nederland)
  • 6 á 7 keer per jaar kerngroep overleg
  • Afstemming met bestuurders
  • Nieuwsbrieven

Deelnemers kerngroep SPInOV

  • Sylvia Bazuin (voorzitter), OLVG
  • Sandra van den Berge, Amsterdam UMC- locatie VUmc
  • Peter Helderman, ROC van Amsterdam
  • Ton van den Broek, Hogeschool van Amsterdam
  • Diana Kwast-Hoekstra, Hogeschool Inholland
  • Edwin Nicasie, Cordaan
  • Nel Rol, Amstelring
  • Rita van der Hem-Stokroos, ROC Top
  • Femia Clijnk, Arkin
  • Vera Mobach, HVO Querido
  • Helma Marlet, SIGRA
  • Lotte Speelman, SIGRA
  • Puck van de Vliet, SIGRA