SOMOSA

SOMOSA is de vereniging  voor welzijn en maatschappelijk dienstverleners. SOMOSA-leden zijn actief in het Amsterdamse sociale domein, variërend van educatie, welzijn en maatschappelijke dienstverlening tot jongerenwerk, kinderopvang en vrijwilligerswerk. De leden zijn zowel op wijkniveau als op stedelijk niveau actief.

SIGRA en SOMOSA werken samen en alle leden van SOMOSA zijn lid van SIGRA. Ze ontmoeten elkaar binnen SIGRA in de domeinspecifieke samenwerking SOMOSA.

Doelstellingen 2019

Binnen SOMOSA hebben de Maatschappelijk Dienstverleners (Madi's) en MEE AZ een strategische agenda met vier pijlers:

1. Basis op orde
2. Kwetsbare bewoners meer in beeld 
3. Integrale wijkgerichte aanpak en samenwerking
4. Coalitie en geïntegreerd opdrachtnemerschap

Op het gebied van schuldhulp wordt gewerkt binnen het project Doorontwikkeling Schuldhulpverlening aan een vernieuwing van de schuldhulpverlening Route 020. Een vernieuwing die moet leiden tot een meer uniforme werkwijze waarbij nog meer maatwerk wordt geboden en werkwijzen zijn gebaseerd op de nieuwste inzichten van gedragswetenschap. 

Bekijk het overzicht van de nieuwe SIGRA leden vanuit SOMOSA