SIGRA Sectie Ziekenhuizen

De SIGRA sectie Ziekenhuizen is een interactieve ontmoetingsplaats voor ziekenhuisbestuurders in Amsterdam, Amstelveen en Almere, hun stakeholders en andere externe partijen. Dit gebeurt door het uitwisselen van informatie en actualiteiten, ontmoeting en netwerken, het bespreken van thema’s en bieden van inspiratie, het oplossen van organisatie overstijgende knelpunten en lichte belangenbehartiging.

Daarnaast werd tot en met 2015 vanuit de SIGRA sectie Ziekenhuizen inhoudelijk samengewerkt aan verschillende projecten. In overleg met alle ziekenhuisbestuurders is besloten om vanaf januari 2016 het programma Integrale Gezondheidszorg te starten waarin gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen om over alle domeinen heen de kwetsbare burger in deze regio optimaal te ondersteunen bij het voeren van regie op zijn/haarkwaliteit van leven in relatie tot zijn/haar gezondheid en welzijn. Dit programma wordt aangestuurd door het SIGRA-bestuur. Hiermee is de bestuurlijke aansturing door de sectie Ziekenhuizen op inhoudelijke thema’s komen te vervallen.

Deze samenwerking is onderdeel van het basislidmaatschap van SIGRA