Sectorplan

SIGRA heeft medio 2014 het regionale sectorplan Groot Amsterdam, Zaanstreek-Waterland ingediend bij het Agentschap SZW. Aan de regio is € 4.553.267 subsidie (cofinanciering) toegekend.

Alle relevante informatie rond het Sectorplan op een rij... 

 

Achtergrond

Het kabinet heeft in 2014 en 2015 geld beschikbaar gesteld om de gevolgen van de economische crisis voor de arbeidsmarkt aan te pakken. Om aanspraak te kunnen maken op deze middelen zijn alle sectoren opgeroepen plannen in te dienen. Regionale samenwerking van alle stakeholders was een essentiele voorwaarde. SIGRA heeft in 2014 verschillende bijeenkomsten georganiseerd om samen met betrokken regionale partijen de mogelijkheden te verkennen van een gezamenlijke aanpak van de regionale arbeidsmarktproblematiek in zorg en welzijn, en ook om te komen tot een gedegen regionale arbeidsmarktanalyse.

Op 28 mei 2014 diende SIGRA het Sectorplan Groot Amsterdam en Zaanstreek-Waterland in bij het Agentschap SZW. Doel van het sectorplan is het voorbereiden van zorg- en welzijnsprofessionals op de enorme veranderingen die op de sector afkomen. Centraal thema in het plan is scholing. Tot en met 2016 en 2017 volgen 3.800 zorg- en welzijnsmedewerkers in de regio trainingen en opleidingen gericht op nieuwe manieren van werken. De totale kosten van het sectorplan bedragen € 13,6 miljoen euro. Er is cofinanciering aangevraagd voor het maximaal beschikbare bedrag van € 4,55 miljoen.

Op de hoogte zijn en blijven?

Aan de linkerkant op deze website vindt u de meest actuele informatie. Ook via onze digitale nieuwsbrieven informeren we u graag over ontwikkelingen die voor u van belang zijn.

Meer informatie? 

Neem contact op met Max Holtes of Ingrid Sluijs. 

Dit onderwerp is onderdeel van het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs