Respijtzorg

Wegwijzer Mantelzorgondersteuning Amsterdam

SIGRA ontwikkelde in samenwerking met Markant en de gemeente Amsterdam de Wegwijzer mantelzorgondersteuning Amsterdam. Hiermee krijgt u als beroepskracht zicht op de ondersteuningsmogelijkheden waar de mantelzorger gebruik van kan maken, waaronder respijtzorg. In een ‘beslisboom’ wordt u met een aantal vragen naar de opties geleid die in de betreffende situatie van toepassing zijn. Ook wordt duidelijk wat de passende aanbieders zijn in Amsterdam (formeel en informeel) en wat de voorwaarden en aanvraagprocedures zijn voor de ondersteuning. Dit betreft zowel ondersteuning voor de mantelzorger zelf, als voorzieningen voor de zorgvrager waarmee de mantelzorger (tijdelijk) wordt ontlast.
Bekijk de Wegwijzer mantelzorgondersteuning Amsterdam

Oudere projecten

SIGRA werkte in 2015 en 2016 samen met de Gemeente Amsterdam en Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam aan het project In voor Mantelzorg. Met dit project is de respijtzorg in Amsterdam onder de loep genomen en zijn voorstellen voor nieuwe ondersteuning benoemd.

Respijtmakelaar
Hieruit is onder meer de respijtmakelaar ontstaan. De respijtmakelaar roep professionals op om contact met haar op te nemen als er sprake is van een zorgsituatie met mantelzorger(s), waar vervangende zorg nodig is, maar waar het huidige aanbod van respijtzorg niet goed aansluit.

Kwalitatief onderzoek naar behoefte respijtzorg
In het kader van het project In voor Mantelzorg verzocht de gemeente Amsterdam het lectoraat Community Care van de Hogeschool van Amsterdam om een kwalitatief onderzoek uit te voeren naar de behoefte van mantelzorgers aan diverse vormen van respijtzorg.
Lees meer over dit onderzoek
Download het rapport Respijtzorg in complexe mantelzorgsituaties. Een kwalitatief onderzoek 

Lees ook de eindrapportage van het In voor Mantelzorgproject van Vilans (december 2015)

Respijtzorg is onderdeel van het project Informele Zorg