Regionale activiteiten Duurzame inzetbaarheid

Binnen SIGRA en in samenwerking met andere partners zijn/worden de volgende activiteiten gerealiseerd:

 • ESF-project Gezonde organisatie, gezonde medewerker 
  Voor vitale medewerkers die werken in vitale organisaties
 • SectorplanPlus
  Een meerjarige subsidie van VWS voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten, gericht op: nieuwe instroom; met ontslag bedreigde werknemers en opscholing binnen de organisatie.
 • Innovatiepilot behoud en werkplezier
  Pilot om via de dialoog tussen medewerkers en direct leidinggevenden naar wegen te zoeken om het werkplezier van zorg- en welzijnsmedewerkers te vergroten. 
 • Gezond Rendement Fonds 
  Mantelovereenkomst met Zilveren Kruis voor preventieve en/of arbeidsgerelateerde zorg
 • MoDi Plus
  Vernieuwde Monitor Duurzame Inzetbaarheid om medewerkers in zorg en welzijn te stimuleren met hun eigen inzetbaarheid aan de slag te gaan
 • Geldproblematiek
  Wat voor invloed heeft dit op duurzame inzetbaarheid van medewerkers en wat kunt u als werkgever hierin doen
 • Sterk in je Werk
  Loopbaanadvies voor (potentiële) medewerkers in zorg en welzijn
 • Vitaliteitshuis
  Huis op online platform Zorg Werkt Zeker, gericht op vitale en gezonde medewerkers 
 • Samenwerking in House of Skills
  Verschillende partijen werken hierin samen om de huidige arbeidsmarkt te transformeren naar een meer op vaardigheden (skills) gerichte arbeidsmarkt
 • Jobcarving
  Het opsplitsen van functies om nieuwe functies te creëren. Dit is een van de doorbraak ideeën uit de Medewerkersdialoog 2018
 • Netwerk Arbo Psychiatrie Duurzame inzetbaarheid
  Voor kennisdeling en sparren over Arbo aangelegenheden en duurzame inzetbaarheid
 • Masterclasses Duurzame Inzetbaarheid
  De masterclasses uit 2018 krijgen in 2020 een vervolg in een reeks themabijeenkomsten rond het thema Duurzame inzetbaarheid, zoals bijvoorbeeld 'zorgmillenials en werkdruk en stress tijdens het werk'.
 • Conferentie Duurzame Werktoekomst 2020
  In mei 2020 organiseren wij een conferentie rondom het thema ‘duurzame werktoekomst’ voor SIGRA-leden. Doel hiervan is onder andere om meer zicht te krijgen op wat er in de regio al gebeurt (mooie voorbeelden, tools) en versterking van het netwerk rondom duurzame werktoekomst.