Regionaal Architectuur Platform

Doel van het Regionaal architectuur platform is om op het gebied van informatie-uitwisseling de lopende gezamenlijke ontwikkelingen verder te versterken, relevante kennis met elkaar te delen en te voorkomen dat partijen, bijvoorbeeld omwille van de snelheid, alleen dingen oppakken, waardoor er verschillende oplossingen naast elkaar ontstaan. Want samen kom je verder.

We kiezen voor een praktische insteek: op het moment dat er een actueel vraagstuk speelt met een regionale architectuurcomponent, pakken we dat gezamenlijk op en zorgen dat we aanhaken bij en voortbouwen op onze regionale architectuur uitgangspunten. 

Het platform buigt zich over:

  • het verbeteren van informatie uitwisseling, zowel tussen zorg- en welzijnsorganisaties onderling als met burgers
  • het faciliteren van inzet van technologische vernieuwingen
  • het uitvoeren van domein overstijgende data analyses

Dit alles om ervoor te zorgen dat het voor professionals makkelijker wordt om hun werk te doen en Amsterdammers en hun mantelzorgers zoveel mogelijk zelf de regie kunnen voeren over hun welzijn.

Speerpunten

  • Meer uitwisseling met XDS: de internationale standaard waarmee zorginstellingen medische beelden zoals röntgenfoto’s uitwisselen. 
  • Gezamenlijke aansluiting op de PGO’s: alle zorgorganisaties stellen via portalen en PGO’s informatie beschikbaar aan hun patiënten en cliënten. Op welke gebied kunnen samen optrekken in de regio, zowel richting de zorginstelling als richting de patiënt of cliënt.
  • Onderlinge afstemming en communicatie in de wijkzorg: hoe zorgen we dat zorgverleners die samenwerken rondom kwetsbare ouderen, diabetici, etc. elkaar snel weten te vinden en de zorg goed kunnen afstemmen? Wat kan de Amsterdammer zelf doen?

Wilt u meer weten over een van de onderwerpen of u aanmelden voor de werkgroep? Neem dan contact op met Walter de Haan of Janneke Vosse.

Het Regionaal Architectuur Platform is onderdeel van het Programma ICT, innovatie & eHealth