RAAT Noord-Holland Noord

In de regio Noord-Holland Noord is al jarenlang een regionale sectorbrede samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties. In 2017 besloten de deelnemende organisaties vanuit een regionaal urgentiebesef om extra in te zetten op het opleiden van personeel in de regio op alle niveaus en sloten het convenant ‘Toekomstbestendig opleiden in Noord-Holland Noord’. In dit convenant is tot doel gesteld dat er o.a. minimaal 250 extra opleidingsplaatsen worden gerealiseerd in de regio binnen 4 jaar. Inmiddels zijn de deelnemers al goed op weg om deze doelstelling te verwezenlijken en lijkt het erop dat de groeiambitie van 250 extra opleidingsplekken aankomend jaar gehaald wordt. 

Omdat vrijwel gelijktijdig de landelijke beweging rondom RAAT ontstond, is RAAT gekoppeld aan het convenant. De organisaties komen gezamenlijk in actie om te zorgen voor voldoende geïnspireerde en goed opgeleide professionals binnen de sector. Bij de realisatie van de plannen wordt nauw samengewerkt met verschillende partijen zoals onderwijs, gemeenten en zorgkantoor.

Ambities voor Noord-Holland Noord