RAAT

RAAT staat voor Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten. In deze regionale actieplannen zijn afspraken en ambities vastgelegd om de personeelstekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. Elke arbeidsmarktregio in Nederland heeft zo’n actieplan opgezet. SIGRA coördineert de actieplannen voor haar drie regio’s. In samenwerking met Samen Voor Betere Zorg is daarnaast een plan opgesteld voor de regio Amstelland.

Actielijnen

RAAT is onderverdeeld in 5 actielijnen die zijn afgeleid van de arbeidsmarktagenda 2023:

   • Actielijn 1: Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit 
   • Actielijn 2: Positief beïnvloeden loopbaankeuze van jongeren en andere potentiële werknemer
   • Actielijn 3: Verhogen van het opleidingsrendement       
   • Actielijn 4: Vergroten van de opleidingsmogelijkheden 
   • Actielijn 5: Beter benutten van beschikbaar potentieel en bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat

Ambities per subregio

Elke regio heeft per actielijn ambities vastgesteld, gelet op waar de meeste urgentie zit. Bekijk de ambities per subregio: