SIGRA Informatief Mantelzorg (2013 01)

01/05/2014 - 12:30

Het themanummer Mantelzorg biedt een overzicht van wat er allemaal gebeurt op het gebied van mantelzorg in de regio Groot Amsterdam, vanuit de volgende invalshoeken: de mantelzorger zelf, ondersteuning van mantelzorgers, samenwerking met mantelzorgers, initiatieven en meer achtergrondinformatie vanuit de kennisinstellingen en facts en figures over mantelzorg.