Project Integrale eerstelijns-ouderenzorg

Hoe komt integrale samenwerking van de huisarts, verpleging/verzorging, wonen en maatschappelijk werk tot stand? En hoe kun je deze werkwijze duurzaam bekostigen? Om daar antwoord op te geven, heeft het project Intergrale eerstelijns ouderenzorg gelopen in 2017 en 2018. Het project was een samenwerking tussen het Ben Sajetcentrum, 1ste Lijn Amsterdam en SIGRA. De implementatie van integrale eerstelijns ouderenzorg is in handen van de 1ste Lijn Amsterdam.

Vier wijken

Het project was gericht op implementatie van een passend model van integrale en gestructureerde ouderenzorg in de eerste lijn. Uitvoering vond plaats bij huisartsenpraktijken in samenwerking met thuiszorgorganisaties, in vier Amsterdamse wijken waar veel ouderen met een verhoogde kwetsbaarheid wonen: 

  • Amsterdam Nieuw West: SAG-gezondheidscentrum de Vaart
  • Amsterdam Noord: SAG-gezondheidscentrum Banne Buiksloot
  • Amsterdam Zuidoost: GAZO-gezondheidscentrum Reigersbos
  • Amsterdam Buitenveldert: CHAGZ-medisch centrum Zuid

Financiering en looptijd

Dit project werd ondersteund vanuit Ben Sajet, SIGRA en 1ste Lijn Amsterdam. Uitvoering van het project is mogelijk gemaakt dankzij financiering van ZonMw (voor ondersteuning en monitoring). De looptijd was een jaar, maar daar is het niet bij gebleven. Betrokken partijen blijven na de projectfase middels het ontwikkelde model samenwerken en ervaringen uitwisselen. 

Doorontwikkeling 

In dit project is gekeken naar hoe integrale gestructureerde eerstelijns-ouderenzorg in de praktijk het beste werkt. Er was bij alle deelnemende praktijken al sprake van integrale ouderenzorg. De zorg is verder uitgebouwd, op basis van de inzichten opgedaan bij eerdere studies en ervaringen vanuit NPO-projecten. Zo werd gaandeweg duidelijk wat er nodig is om integrale gestructureerde ouderenzorg verder vorm te geven, zodat het in de praktijk optimaal werkt.

Dit project is onderdeel van het Programma Integrale Zorg & Welzijn