Preventienetwerk Brandveiligheid

Het verbeteren van de brandveiligheid in zorgorganisaties (Cure en Care) in de regio, met als resultaat een blijvend maatschappelijk aanvaardbaar niveau van brandveiligheid. Dat is het doel van het Regionaal Preventienetwerk Brandveiligheid in de zorg. Dit is een samenwerking tussen SIGRA, Brandweer Amsterdam-Amstelland, GHOR en de gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de stadsdelen en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De brancheorganisaties Zorg (BoZ), Brandweer Nederland verenigd met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het programma Naar Betere Brandveiligheid in de Zorg (NBBZ) zijn de laatste partners in deze brede en unieke samenwerking.

Hoe?

  • Vergroten van het veiligheidsbewustzijn bij bestuurders, directieleden en op de werkvloer van zorgorganisaties.
  • Managen van verwachtingen over en weer.
  • Monitoren: hoe staat het met het niveau van brandveiligheid in onze regio? Waar en hoeveel branden/incidenten vonden plaats in de afgelopen jaren? Wat was de oorzaak?
  • Delen kennis, best practices en problemen.
  • Gezamenlijk zoeken naar oplossingen.

Resultaat

Ondertekening Convenant brandveiligheid in de zorg in september 2016. Met het tekenen van het convenant geven de bestuurders van zorginstellingen en het bevoegd gezag aan dat zij de brandveiligheid van zorglocaties zeer belangrijk vinden. Gezamenlijk spraken zij de intentie uit om de brandveiligheid in de zorg regionaal te verbeteren. De samenwerking is de eerste stap om in de zorg op brandrisico’s te sturen in plaats van alleen de wet- en regelgeving te volgen.